14071.htm

CÍMSZÓ: Reichard

SZEMÉLYNÉV: Reichard Piroska

SZÓCIKK: " R. Piroska, költő, tanárnő, szül. Beregszászon 1887 szept. 26. A budapesti egyetemen középiskolai tanári oklevelet és a filozófiából doktori diplomát szerzett. Ezután a főváros leánygimnáziumának rendes tanára lett. Több nagyobb munkát fordított angolból és franciából és esztétikai tanulmányokat írt a Nyugatba. Önálló költeménykötetei: Az életen kívül; Őszi üdvözlet."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4071. címszó a lexikon => 737. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14071.htm

CÍMSZÓ: Reichard

SZEMÉLYNÉV: Reichard Piroska

SZÓCIKK: R. Piroska, költő, tanárnő, szül. Beregszászon 1887 szept. 26. A budapesti egyetemen középiskolai tanári oklevelet és a filozófiából doktori diplomát szerzett. Ezután a főváros leánygimnáziumának rendes tanára lett. Több nagyobb munkát fordított angolból és franciából és esztétikai tanulmányokat írt a Nyugatba. Önálló költeménykötetei: Az életen kívül; Őszi üdvözlet.

14071.ht

CÍMSZÓ Reichar

SZEMÉLYNÉV Reichar Pirosk

SZÓCIKK R Piroska költő tanárnő szül Beregszászo 188 szept 26 budapest egyeteme középiskola tanár oklevele é filozófiábó doktor diplomá szerzett Ezutá főváro leánygimnáziumána rende tanár lett Töb nagyob munká fordítot angolbó é franciábó é esztétika tanulmányoka ír Nyugatba Önáll költeménykötetei A élete kívül Ősz üdvözlet

14071.h

CÍMSZ Reicha

SZEMÉLYNÉ Reicha Piros

SZÓCIK Pirosk költ tanárn szü Beregszász 18 szep 2 budapes egyetem középiskol taná oklevel filozófiáb dokto diplom szerzet Ezut fővár leánygimnáziumán rend taná let Tö nagyo munk fordíto angolb franciáb esztétik tanulmányok í Nyugatb Önál költeménykötete élet kívü Ős üdvözle

14071.

CÍMS Reich

SZEMÉLYN Reich Piro

SZÓCI Piros köl tanár sz Beregszás 1 sze budape egyete középisko tan okleve filozófiá dokt diplo szerze Ezu fővá leánygimnáziumá ren tan le T nagy mun fordít angol franciá esztéti tanulmányo Nyugat Öná költeménykötet éle kív Ő üdvözl

14071

CÍM Reic

SZEMÉLY Reic Pir

SZÓC Piro kö taná s Beregszá sz budap egyet középisk ta oklev filozófi dok dipl szerz Ez főv leánygimnázium re ta l nag mu fordí ango franci esztét tanulmány Nyuga Ön költeményköte él kí üdvöz

1407

CÍ Rei

SZEMÉL Rei Pi

SZÓ Pir k tan Beregsz s buda egye középis t okle filozóf do dip szer E fő leánygimnáziu r t na m ford ang franc eszté tanulmán Nyug Ö költeményköt é k üdvö