14073.htm

CÍMSZÓ: Reicher

SZEMÉLYNÉV: Reicher Vilmos

SZÓCIKK: Reicher Vilmos, ügyvéd, szül. Madacsonyban 1850 aug. 5., megh. Pozsonyban 1920 jan. 13. Alsókubinban ügyvédkedett s Árvamegyének volt tb főügyésze. Megyéjének politikai, gazdasági és társadalmi életében vezetőszerepet játszott. Több gazdasági vállalatnak igazgatósági tagja volt. Az alsókubini zsidó hitközség elnöki tisztét több mint három évtizeden át töltötte be. Publicisztikai téren is érdemes tevékenységet fejtett ki


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4073. címszó a lexikon => 737. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14073.htm

CÍMSZÓ: Reicher

SZEMÉLYNÉV: Reicher Vilmos

SZÓCIKK: Reicher Vilmos, ügyvéd, szül. Madacsonyban 1850 aug. 5., megh. Pozsonyban 1920 jan. 13. Alsókubinban ügyvédkedett s Árvamegyének volt tb főügyésze. Megyéjének politikai, gazdasági és társadalmi életében vezetőszerepet játszott. Több gazdasági vállalatnak igazgatósági tagja volt. Az alsókubini zsidó hitközség elnöki tisztét több mint három évtizeden át töltötte be. Publicisztikai téren is érdemes tevékenységet fejtett ki

14073.ht

CÍMSZÓ Reiche

SZEMÉLYNÉV Reiche Vilmo

SZÓCIKK Reiche Vilmos ügyvéd szül Madacsonyba 185 aug 5. megh Pozsonyba 192 jan 13 Alsókubinba ügyvédkedet Árvamegyéne vol t főügyésze Megyéjéne politikai gazdaság é társadalm életébe vezetőszerepe játszott Töb gazdaság vállalatna igazgatóság tagj volt A alsókubin zsid hitközsé elnök tiszté töb min háro évtizede á töltött be Publicisztika tére i érdeme tevékenysége fejtet k

14073.h

CÍMSZ Reich

SZEMÉLYNÉ Reich Vilm

SZÓCIK Reich Vilmo ügyvé szü Madacsonyb 18 au 5 meg Pozsonyb 19 ja 1 Alsókubinb ügyvédkede Árvamegyén vo főügyész Megyéjén politika gazdasá társadal életéb vezetőszerep játszot Tö gazdasá vállalatn igazgatósá tag vol alsókubi zsi hitközs elnö tiszt tö mi hár évtized töltöt b Publicisztik tér érdem tevékenység fejte

14073.

CÍMS Reic

SZEMÉLYN Reic Vil

SZÓCI Reic Vilm ügyv sz Madacsony 1 a me Pozsony 1 j Alsókubin ügyvédked Árvamegyé v főügyés Megyéjé politik gazdas társada életé vezetőszere játszo T gazdas vállalat igazgatós ta vo alsókub zs hitköz eln tisz t m há évtize töltö Publiciszti té érde tevékenysé fejt

14073

CÍM Rei

SZEMÉLY Rei Vi

SZÓC Rei Vil ügy s Madacson m Pozson Alsókubi ügyvédke Árvamegy főügyé Megyéj politi gazda társad élet vezetőszer játsz gazda vállala igazgató t v alsóku z hitkö el tis h évtiz tölt Publiciszt t érd tevékenys fej

1407

CÍ Re

SZEMÉL Re V

SZÓ Re Vi üg Madacso Pozso Alsókub ügyvédk Árvameg főügy Megyé polit gazd társa éle vezetősze játs gazd vállal igazgat alsók hitk e ti évti töl Publicisz ér tevékeny fe