14074.htm

CÍMSZÓ: Reif

SZEMÉLYNÉV: Reif Jakab

SZÓCIKK: Reif Jakab, pedagógus, szül. Baánban 1844, megh. Bécsben 1896. Államsegéllyel Németország tanügyét tanulmányozta. Visszatérve az V. ker. főreáliskolájának tanára lett s itt tanított haláláig. Cikkei a Tanáregyesületi Értesítőben s az intézeti értesítőkben jelentek meg. Jeles pedagógus volt és tankönyveket írt. Önálló műve: Kozmopolitizmus és nationalizmus, különös tekintettel a zsidók jelen állására.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4074. címszó a lexikon => 737. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14074.htm

CÍMSZÓ: Reif

SZEMÉLYNÉV: Reif Jakab

SZÓCIKK: Reif Jakab, pedagógus, szül. Baánban 1844, megh. Bécsben 1896. Államsegéllyel Németország tanügyét tanulmányozta. Visszatérve az V. ker. főreáliskolájának tanára lett s itt tanított haláláig. Cikkei a Tanáregyesületi Értesítőben s az intézeti értesítőkben jelentek meg. Jeles pedagógus volt és tankönyveket írt. Önálló műve: Kozmopolitizmus és nationalizmus, különös tekintettel a zsidók jelen állására.

14074.ht

CÍMSZÓ Rei

SZEMÉLYNÉV Rei Jaka

SZÓCIKK Rei Jakab pedagógus szül Baánba 1844 megh Bécsbe 1896 Államsegéllye Németorszá tanügyé tanulmányozta Visszatérv a V ker főreáliskolájána tanár let it tanítot haláláig Cikke Tanáregyesület Értesítőbe a intézet értesítőkbe jelente meg Jele pedagógu vol é tankönyveke írt Önáll műve Kozmopolitizmu é nationalizmus különö tekintette zsidó jele állására

14074.h

CÍMSZ Re

SZEMÉLYNÉ Re Jak

SZÓCIK Re Jaka pedagógu szü Baánb 184 meg Bécsb 189 Államsegélly Németorsz tanügy tanulmányozt Visszatér ke főreáliskoláján taná le i taníto halálái Cikk Tanáregyesüle Értesítőb intéze értesítőkb jelent me Jel pedagóg vo tankönyvek ír Önál műv Kozmopolitizm nationalizmu külön tekintett zsid jel állásár

14074.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Ja

SZÓCI R Jak pedagóg sz Baán 18 me Bécs 18 Államsegéll Németors tanüg tanulmányoz Visszaté k főreáliskolájá tan l tanít halálá Cik Tanáregyesül Értesítő intéz értesítők jelen m Je pedagó v tankönyve í Öná mű Kozmopolitiz nationalizm külö tekintet zsi je állásá

14074

CÍM

SZEMÉLY J

SZÓC Ja pedagó s Baá 1 m Béc 1 Államsegél Németor tanü tanulmányo Visszat főreáliskoláj ta taní halál Ci Tanáregyesü Értesít inté értesítő jele J pedag tankönyv Ön m Kozmopoliti nationaliz kül tekinte zs j állás

1407SZEMÉL

SZÓ J pedag Ba Bé Államsegé Németo tan tanulmány Vissza főreáliskolá t tan halá C Tanáregyes Értesí int értesít jel peda tanköny Ö Kozmopolit nationali kü tekint z állá