14075.htm

CÍMSZÓ: Reinhard

SZEMÉLYNÉV: Reinhard Károly

SZÓCIKK: Reinhard Károly, festő, szül. Győrött 1872., megh. Budapesten 1909. Életkép és tájkép festő. A mintarajziskolában tanult, később Lotznál, kinek több nagyobbszabású munkájánál segédkezett (Ferencrendiek temploma, a Kúriának mennyezete, parlamenti freskók). A Műcsarnok tárlatán Medve c. képe (ősemberek vadászata) keltett feltűnést. Utolsó éveiben freskótervezéssel, arcképfestéssel és grafikai munkákkal (Jákob halála) is foglalkozott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4075. címszó a lexikon => 738. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14075.htm

CÍMSZÓ: Reinhard

SZEMÉLYNÉV: Reinhard Károly

SZÓCIKK: Reinhard Károly, festő, szül. Győrött 1872., megh. Budapesten 1909. Életkép és tájkép festő. A mintarajziskolában tanult, később Lotznál, kinek több nagyobbszabású munkájánál segédkezett Ferencrendiek temploma, a Kúriának mennyezete, parlamenti freskók . A Műcsarnok tárlatán Medve c. képe ősemberek vadászata keltett feltűnést. Utolsó éveiben freskótervezéssel, arcképfestéssel és grafikai munkákkal Jákob halála is foglalkozott.

14075.ht

CÍMSZÓ Reinhar

SZEMÉLYNÉV Reinhar Károl

SZÓCIKK Reinhar Károly festő szül Győröt 1872. megh Budapeste 1909 Életké é tájké festő mintarajziskolába tanult későb Lotznál kine töb nagyobbszabás munkájáná segédkezet Ferencrendie temploma Kúriána mennyezete parlament freskó Műcsarno tárlatá Medv c kép ősembere vadászat keltet feltűnést Utols éveibe freskótervezéssel arcképfestésse é grafika munkákka Jáko halál i foglalkozott

14075.h

CÍMSZ Reinha

SZEMÉLYNÉ Reinha Káro

SZÓCIK Reinha Károl fest szü Győrö 1872 meg Budapest 190 Életk tájk fest mintarajziskoláb tanul késő Lotzná kin tö nagyobbszabá munkáján segédkeze Ferencrendi templom Kúrián mennyezet parlamen fresk Műcsarn tárlat Med ké ősember vadásza kelte feltűnés Utol éveib freskótervezésse arcképfestéss grafik munkákk Ják halá foglalkozot

14075.

CÍMS Reinh

SZEMÉLYN Reinh Kár

SZÓCI Reinh Káro fes sz Győr 187 me Budapes 19 Élet táj fes mintarajziskolá tanu kés Lotzn ki t nagyobbszab munkájá segédkez Ferencrend templo Kúriá mennyeze parlame fres Műcsar tárla Me k ősembe vadász kelt feltűné Uto évei freskótervezéss arcképfestés grafi munkák Já hal foglalkozo

14075

CÍM Rein

SZEMÉLY Rein Ká

SZÓC Rein Kár fe s Győ 18 m Budape 1 Éle tá fe mintarajziskol tan ké Lotz k nagyobbsza munkáj segédke Ferencren templ Kúri mennyez parlam fre Műcsa tárl M ősemb vadás kel feltűn Ut éve freskótervezés arcképfesté graf munká J ha foglalkoz

1407

CÍ Rei

SZEMÉL Rei K

SZÓ Rei Ká f Gy 1 Budap Él t f mintarajzisko ta k Lot nagyobbsz munká segédk Ferencre temp Kúr mennye parla fr Műcs tár ősem vadá ke feltű U év freskótervezé arcképfest gra munk h foglalko