14076.htm

CÍMSZÓ: Reiner

SZEMÉLYNÉV: Reiner Frigyes

SZÓCIKK: Reiner, 1. Frigyes, karmester, szül. Budapesten 1888 dee. 19. A Zeneakadémián tanult. 1909-ben a Népopera korrepetitora, egy évvel később a laibachi Landestheater első karmestere lett. 1914-ben a drezdai Hofoper első karmesterének szerződtette. Ebben az intézetben fejlődött nagykoncepciójú karmesterré. 1922-ben átvette a cincinnatii szimfonikus zenekar vezetését. R. a világ legjobb karmesterei közé tartozik. Dalokat és vonósnégyest komponált. 1928-ban meghívták a budapesti Operaház főzeneigazgatói állásába, de R. olyan súlyos feltételeket szabott, hogy a tárgyalások abba maradtak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4076. címszó a lexikon => 738. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14076.htm

CÍMSZÓ: Reiner

SZEMÉLYNÉV: Reiner Frigyes

SZÓCIKK: Reiner, 1. Frigyes, karmester, szül. Budapesten 1888 dee. 19. A Zeneakadémián tanult. 1909-ben a Népopera korrepetitora, egy évvel később a laibachi Landestheater első karmestere lett. 1914-ben a drezdai Hofoper első karmesterének szerződtette. Ebben az intézetben fejlődött nagykoncepciójú karmesterré. 1922-ben átvette a cincinnatii szimfonikus zenekar vezetését. R. a világ legjobb karmesterei közé tartozik. Dalokat és vonósnégyest komponált. 1928-ban meghívták a budapesti Operaház főzeneigazgatói állásába, de R. olyan súlyos feltételeket szabott, hogy a tárgyalások abba maradtak.

14076.ht

CÍMSZÓ Reine

SZEMÉLYNÉV Reine Frigye

SZÓCIKK Reiner 1 Frigyes karmester szül Budapeste 188 dee 19 Zeneakadémiá tanult 1909-be Népoper korrepetitora eg évve későb laibach Landestheate els karmester lett 1914-be drezda Hofope els karmesteréne szerződtette Ebbe a intézetbe fejlődöt nagykoncepciój karmesterré 1922-be átvett cincinnati szimfoniku zeneka vezetését R vilá legjob karmestere köz tartozik Daloka é vonósnégyes komponált 1928-ba meghívtá budapest Operahá főzeneigazgató állásába d R olya súlyo feltételeke szabott hog tárgyaláso abb maradtak

14076.h

CÍMSZ Rein

SZEMÉLYNÉ Rein Frigy

SZÓCIK Reine Frigye karmeste szü Budapest 18 de 1 Zeneakadémi tanul 1909-b Népope korrepetitor e évv késő laibac Landestheat el karmeste let 1914-b drezd Hofop el karmesterén szerződtett Ebb intézetb fejlődö nagykoncepció karmesterr 1922-b átvet cincinnat szimfonik zenek vezetésé vil legjo karmester kö tartozi Dalok vonósnégye komponál 1928-b meghívt budapes Operah főzeneigazgat állásáb oly súly feltételek szabot ho tárgyalás ab maradta

14076.

CÍMS Rei

SZEMÉLYN Rei Frig

SZÓCI Rein Frigy karmest sz Budapes 1 d Zeneakadém tanu 1909- Népop korrepetito év kés laiba Landesthea e karmest le 1914- drez Hofo e karmesteré szerződtet Eb intézet fejlőd nagykoncepci karmester 1922- átve cincinna szimfoni zene vezetés vi legj karmeste k tartoz Dalo vonósnégy komponá 1928- meghív budape Opera főzeneigazga állásá ol súl feltétele szabo h tárgyalá a maradt

14076

CÍM Re

SZEMÉLY Re Fri

SZÓC Rei Frig karmes s Budape Zeneakadé tan 1909 Népo korrepetit é ké laib Landesthe karmes l 1914 dre Hof karmester szerződte E intéze fejlő nagykoncepc karmeste 1922 átv cincinn szimfon zen vezeté v leg karmest tarto Dal vonósnég kompon 1928 meghí budap Oper főzeneigazg állás o sú feltétel szab tárgyal marad

1407

CÍ R

SZEMÉL R Fr

SZÓ Re Fri karme Budap Zeneakad ta 190 Nép korrepeti k lai Landesth karme 191 dr Ho karmeste szerződt intéz fejl nagykoncep karmest 192 át cincin szimfo ze vezet le karmes tart Da vonósné kompo 192 megh buda Ope főzeneigaz állá s feltéte sza tárgya mara