14078.htm

CÍMSZÓ: Reiner

SZEMÉLYNÉV: Reiner Imre

SZÓCIKK: R. Imre, ügyvéd, az Orthodox Orsz. Iroda jogtanácsosa, szül. Pócspetriben (Szabolcs vm.) 1885 ápr. 18. A pozsonyi jesiván rabbi-oklevelet szerzett, ügyvédi képesítését a budapesti egyetemen nyerte el. 1908 óta áll az Orsz. Iroda szol gálatában. Szerkesztette a már megszűnt Hitőr és Magyar Zsidó c. lapokat. Számos cikket és tárcát írt felekezeti és napilapokba. Dinah c. zsidótárgyú drámája 1919. könyvalakba jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4078. címszó a lexikon => 738. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14078.htm

CÍMSZÓ: Reiner

SZEMÉLYNÉV: Reiner Imre

SZÓCIKK: R. Imre, ügyvéd, az Orthodox Orsz. Iroda jogtanácsosa, szül. Pócspetriben Szabolcs vm. 1885 ápr. 18. A pozsonyi jesiván rabbi-oklevelet szerzett, ügyvédi képesítését a budapesti egyetemen nyerte el. 1908 óta áll az Orsz. Iroda szol gálatában. Szerkesztette a már megszűnt Hitőr és Magyar Zsidó c. lapokat. Számos cikket és tárcát írt felekezeti és napilapokba. Dinah c. zsidótárgyú drámája 1919. könyvalakba jelent meg.

14078.ht

CÍMSZÓ Reine

SZEMÉLYNÉV Reine Imr

SZÓCIKK R Imre ügyvéd a Orthodo Orsz Irod jogtanácsosa szül Pócspetribe Szabolc vm 188 ápr 18 pozsony jesivá rabbi-oklevele szerzett ügyvéd képesítésé budapest egyeteme nyert el 190 ót ál a Orsz Irod szo gálatában Szerkesztett má megszűn Hitő é Magya Zsid c lapokat Számo cikke é tárcá ír felekezet é napilapokba Dina c zsidótárgy drámáj 1919 könyvalakb jelen meg

14078.h

CÍMSZ Rein

SZEMÉLYNÉ Rein Im

SZÓCIK Imr ügyvé Orthod Ors Iro jogtanácsos szü Pócspetrib Szabol v 18 áp 1 pozson jesiv rabbi-oklevel szerzet ügyvé képesítés budapes egyetem nyer e 19 ó á Ors Iro sz gálatába Szerkesztet m megszű Hit Magy Zsi lapoka Szám cikk tárc í felekeze napilapokb Din zsidótárg drámá 191 könyvalak jele me

14078.

CÍMS Rei

SZEMÉLYN Rei I

SZÓCI Im ügyv Ortho Or Ir jogtanácso sz Pócspetri Szabo 1 á pozso jesi rabbi-okleve szerze ügyv képesíté budape egyete nye 1 Or Ir s gálatáb Szerkeszte megsz Hi Mag Zs lapok Szá cik tár felekez napilapok Di zsidótár drám 19 könyvala jel m

14078

CÍM Re

SZEMÉLY Re

SZÓC I ügy Orth O I jogtanács s Pócspetr Szab pozs jes rabbi-oklev szerz ügy képesít budap egyet ny O I gálatá Szerkeszt megs H Ma Z lapo Sz ci tá feleke napilapo D zsidótá drá 1 könyval je

1407

CÍ R

SZEMÉL R

SZÓ üg Ort jogtanác Pócspet Sza poz je rabbi-okle szer üg képesí buda egye n gálat Szerkesz meg M lap S c t felek napilap zsidót dr könyva j