14081.htm

CÍMSZÓ: Reinhardt

SZEMÉLYNÉV: Reinhardt Heinrich

SZÓCIKK: "Reinhardt, l.Heinrich, komponista és zenekritikus, szül. Pozsonyban 1865 ápr. 13., megh. Wienben 1922 jan. 31. 1881-ben Wienbe ment, ahol zenetanulmányokat folytatott és több lap zenekritikusa lett; a Wiener Zeitungnak, a későbbi Morgenzeitungnak szerkesztője is volt. Nagyobb kompoziciói: Die Minnekönigin (komikus opera); Der Söldner (drámai opera); Das süsse Madel (operett); Der liebe Schatz (operett) ; Der Generalkonsul; Krieg im Frieden : Die süssen Grisetten : Ein Madclien für Alles: Die erste Frau ; Der Gast des Königs."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4081. címszó a lexikon => 738. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14081.htm

CÍMSZÓ: Reinhardt

SZEMÉLYNÉV: Reinhardt Heinrich

SZÓCIKK: Reinhardt, l.Heinrich, komponista és zenekritikus, szül. Pozsonyban 1865 ápr. 13., megh. Wienben 1922 jan. 31. 1881-ben Wienbe ment, ahol zenetanulmányokat folytatott és több lap zenekritikusa lett; a Wiener Zeitungnak, a későbbi Morgenzeitungnak szerkesztője is volt. Nagyobb kompoziciói: Die Minnekönigin komikus opera ; Der Söldner drámai opera ; Das süsse Madel operett ; Der liebe Schatz operett ; Der Generalkonsul; Krieg im Frieden : Die süssen Grisetten : Ein Madclien für Alles: Die erste Frau ; Der Gast des Königs.

14081.ht

CÍMSZÓ Reinhard

SZEMÉLYNÉV Reinhard Heinric

SZÓCIKK Reinhardt l.Heinrich komponist é zenekritikus szül Pozsonyba 186 ápr 13. megh Wienbe 192 jan 31 1881-be Wienb ment aho zenetanulmányoka folytatot é töb la zenekritikus lett Wiene Zeitungnak később Morgenzeitungna szerkesztőj i volt Nagyob kompoziciói Di Minnekönigi komiku oper De Söldne dráma oper Da süss Made operet De lieb Schat operet De Generalkonsul Krie i Friede Di süsse Grisette Ei Madclie fü Alles Di erst Fra De Gas de Königs

14081.h

CÍMSZ Reinhar

SZEMÉLYNÉ Reinhar Heinri

SZÓCIK Reinhard l.Heinric komponis zenekritiku szü Pozsonyb 18 áp 13 meg Wienb 19 ja 3 1881-b Wien men ah zenetanulmányok folytato tö l zenekritiku let Wien Zeitungna későb Morgenzeitungn szerkesztő vol Nagyo kompozició D Minnekönig komik ope D Söldn drám ope D süs Mad opere D lie Scha opere D Generalkonsu Kri Fried D süss Grisett E Madcli f Alle D ers Fr D Ga d König

14081.

CÍMS Reinha

SZEMÉLYN Reinha Heinr

SZÓCI Reinhar l.Heinri komponi zenekritik sz Pozsony 1 á 1 me Wien 1 j 1881- Wie me a zenetanulmányo folytat t zenekritik le Wie Zeitungn késő Morgenzeitung szerkeszt vo Nagy kompozici Minneköni komi op Söld drá op sü Ma oper li Sch oper Generalkons Kr Frie süs Griset Madcl All er F G Köni

14081

CÍM Reinh

SZEMÉLY Reinh Hein

SZÓC Reinha l.Heinr kompon zenekriti s Pozson m Wie 1881 Wi m zenetanulmány folyta zenekriti l Wi Zeitung kés Morgenzeitun szerkesz v Nag kompozic Minnekön kom o Söl dr o s M ope l Sc ope Generalkon K Fri sü Grise Madc Al e Kön

1408

CÍ Rein

SZEMÉL Rein Hei

SZÓ Reinh l.Hein kompo zenekrit Pozso Wi 188 W zenetanulmán folyt zenekrit W Zeitun ké Morgenzeitu szerkes Na kompozi Minnekö ko Sö d op S op Generalko Fr s Gris Mad A Kö