14083.htm

CÍMSZÓ: Reinitz

SZEMÉLYNÉV: Reinitz Béla

SZÓCIKK: Reinitz.. 1. Béla, zeneszerző, szül. Budapesten 1878 nov. 15. Zenei tanulmányait a magyar fővárosban végezte. R. Ady Endre verseit zenésítette meg és ezekkel a finom kompozíciókkal nem csak a maga hírnevét alapozta meg, de hozzájárult a költő népszerűsítéséhez is. Egyfelvonásos operetteket és más dalokat is komponált. 1919 óta külföldön él emigrációban és egy bécsi színház karmestere.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4083. címszó a lexikon => 739. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14083.htm

CÍMSZÓ: Reinitz

SZEMÉLYNÉV: Reinitz Béla

SZÓCIKK: Reinitz.. 1. Béla, zeneszerző, szül. Budapesten 1878 nov. 15. Zenei tanulmányait a magyar fővárosban végezte. R. Ady Endre verseit zenésítette meg és ezekkel a finom kompozíciókkal nem csak a maga hírnevét alapozta meg, de hozzájárult a költő népszerűsítéséhez is. Egyfelvonásos operetteket és más dalokat is komponált. 1919 óta külföldön él emigrációban és egy bécsi színház karmestere.

14083.ht

CÍMSZÓ Reinit

SZEMÉLYNÉV Reinit Bél

SZÓCIKK Reinitz. 1 Béla zeneszerző szül Budapeste 187 nov 15 Zene tanulmányai magya fővárosba végezte R Ad Endr versei zenésített me é ezekke fino kompozíciókka ne csa mag hírnevé alapozt meg d hozzájárul költ népszerűsítéséhe is Egyfelvonáso operetteke é má daloka i komponált 191 ót külföldö é emigrációba é eg bécs színhá karmestere

14083.h

CÍMSZ Reini

SZEMÉLYNÉ Reini Bé

SZÓCIK Reinitz Bél zeneszerz szü Budapest 18 no 1 Zen tanulmánya magy fővárosb végezt A End verse zenésítet m ezekk fin kompozíciókk n cs ma hírnev alapoz me hozzájáru köl népszerűsítéséh i Egyfelvonás operettek m dalok komponál 19 ó külföld emigrációb e béc szính karmester

14083.

CÍMS Rein

SZEMÉLYN Rein B

SZÓCI Reinit Bé zeneszer sz Budapes 1 n Ze tanulmány mag főváros végez En vers zenésíte ezek fi kompozíciók c m hírne alapo m hozzájár kö népszerűsítésé Egyfelvoná operette dalo komponá 1 külföl emigráció bé szín karmeste

14083

CÍM Rei

SZEMÉLY Rei

SZÓC Reini B zenesze s Budape Z tanulmán ma főváro vége E ver zenésít eze f kompozíció hírn alap hozzájá k népszerűsítés Egyfelvon operett dal kompon külfö emigráci b szí karmest

1408

CÍ Re

SZEMÉL Re

SZÓ Rein zenesz Budap tanulmá m fővár vég ve zenésí ez kompozíci hír ala hozzáj népszerűsíté Egyfelvo operet da kompo külf emigrác sz karmes