14084.htm

CÍMSZÓ: Reinitz

SZEMÉLYNÉV: Reinitz Jehosua

SZÓCIKK: R.Jehosua Boruch, rabbi, szül. Kissingenben 1823., megh. Gálszécsen 1912. Fiatalon foglalta el a balkányi rabbi-állást, innen a gálszécsi hitközség élére került. Szerzője a Michtov Horison Vehaséni c. hires munkának és néhány írása apósa, Jungreisz Asér csengeri rabbi Menuchasz Osér c. könyvéhez csatoltan jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4084. címszó a lexikon => 739. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14084.htm

CÍMSZÓ: Reinitz

SZEMÉLYNÉV: Reinitz Jehosua

SZÓCIKK: R.Jehosua Boruch, rabbi, szül. Kissingenben 1823., megh. Gálszécsen 1912. Fiatalon foglalta el a balkányi rabbi-állást, innen a gálszécsi hitközség élére került. Szerzője a Michtov Horison Vehaséni c. hires munkának és néhány írása apósa, Jungreisz Asér csengeri rabbi Menuchasz Osér c. könyvéhez csatoltan jelent meg.

14084.ht

CÍMSZÓ Reinit

SZEMÉLYNÉV Reinit Jehosu

SZÓCIKK R.Jehosu Boruch rabbi szül Kissingenbe 1823. megh Gálszécse 1912 Fiatalo foglalt e balkány rabbi-állást inne gálszécs hitközsé élér került Szerzőj Michto Horiso Vehasén c hire munkána é néhán írás apósa Jungreis Asé csenger rabb Menuchas Osé c könyvéhe csatolta jelen meg

14084.h

CÍMSZ Reini

SZEMÉLYNÉ Reini Jehos

SZÓCIK R.Jehos Boruc rabb szü Kissingenb 1823 meg Gálszécs 191 Fiatal foglal balkán rabbi-állás inn gálszéc hitközs élé kerül Szerző Micht Horis Vehasé hir munkán néhá írá após Jungrei As csenge rab Menucha Os könyvéh csatolt jele me

14084.

CÍMS Rein

SZEMÉLYN Rein Jeho

SZÓCI R.Jeho Boru rab sz Kissingen 182 me Gálszéc 19 Fiata fogla balká rabbi-állá in gálszé hitköz él kerü Szerz Mich Hori Vehas hi munká néh ír apó Jungre A cseng ra Menuch O könyvé csatol jel m

14084

CÍM Rei

SZEMÉLY Rei Jeh

SZÓC R.Jeh Bor ra s Kissinge 18 m Gálszé 1 Fiat fogl balk rabbi-áll i gálsz hitkö é ker Szer Mic Hor Veha h munk né í ap Jungr csen r Menuc könyv csato je

1408

CÍ Re

SZEMÉL Re Je

SZÓ R.Je Bo r Kissing 1 Gálsz Fia fog bal rabbi-ál gáls hitk ke Sze Mi Ho Veh mun n a Jung cse Menu köny csat j