14086.htm

CÍMSZÓ: Reinitz

SZEMÉLYNÉV: Reinitz Nathan

SZÓCIKK: R. Nathan Feitel, rabbi, szül. Weisskirchenben (Morvaország), megh. Mádon 1862. A nagyhírű leipniki rabbinál, a Boruch Taám szerzőjénél tanult. Előbb németújvári rabbiülnök lett, később a gyöngyösi hitközség élére került és végül a hegyaljainádi rabbiszéket foglalta el. Itt 19 éven át működött. Néhány írása megjelent Divré Renaf címmel fiának, R. Jehosua Boruch (1. o.) gálszécsi rabbinak Michtov Horison Vehaséni c. müvéhez csatoltan.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4086. címszó a lexikon => 739. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14086.htm

CÍMSZÓ: Reinitz

SZEMÉLYNÉV: Reinitz Nathan

SZÓCIKK: R. Nathan Feitel, rabbi, szül. Weisskirchenben Morvaország , megh. Mádon 1862. A nagyhírű leipniki rabbinál, a Boruch Taám szerzőjénél tanult. Előbb németújvári rabbiülnök lett, később a gyöngyösi hitközség élére került és végül a hegyaljainádi rabbiszéket foglalta el. Itt 19 éven át működött. Néhány írása megjelent Divré Renaf címmel fiának, R. Jehosua Boruch 1. o. gálszécsi rabbinak Michtov Horison Vehaséni c. müvéhez csatoltan.

14086.ht

CÍMSZÓ Reinit

SZEMÉLYNÉV Reinit Natha

SZÓCIKK R Natha Feitel rabbi szül Weisskirchenbe Morvaorszá megh Mádo 1862 nagyhír leipnik rabbinál Boruc Taá szerzőjéné tanult Előb németújvár rabbiülnö lett későb gyöngyös hitközsé élér kerül é végü hegyaljainád rabbiszéke foglalt el It 1 éve á működött Néhán írás megjelen Divr Rena címme fiának R Jehosu Boruc 1 o gálszécs rabbina Michto Horiso Vehasén c müvéhe csatoltan

14086.h

CÍMSZ Reini

SZEMÉLYNÉ Reini Nath

SZÓCIK Nath Feite rabb szü Weisskirchenb Morvaorsz meg Mád 186 nagyhí leipni rabbiná Boru Ta szerzőjén tanul Elő németújvá rabbiüln let késő gyöngyö hitközs élé kerü vég hegyaljainá rabbiszék foglal e I év működöt Néhá írá megjele Div Ren címm fiána Jehos Boru gálszéc rabbin Micht Horis Vehasé müvéh csatolta

14086.

CÍMS Rein

SZEMÉLYN Rein Nat

SZÓCI Nat Feit rab sz Weisskirchen Morvaors me Má 18 nagyh leipn rabbin Bor T szerzőjé tanu El németújv rabbiül le kés gyöngy hitköz él ker vé hegyaljain rabbiszé fogla é működö Néh ír megjel Di Re cím fián Jeho Bor gálszé rabbi Mich Hori Vehas müvé csatolt

14086

CÍM Rei

SZEMÉLY Rei Na

SZÓC Na Fei ra s Weisskirche Morvaor m M 1 nagy leip rabbi Bo szerzőj tan E németúj rabbiü l ké gyöng hitkö é ke v hegyaljai rabbisz fogl működ Né í megje D R cí fiá Jeh Bo gálsz rabb Mic Hor Veha müv csatol

1408

CÍ Re

SZEMÉL Re N

SZÓ N Fe r Weisskirch Morvao nag lei rabb B szerző ta németú rabbi k gyön hitk k hegyalja rabbis fog műkö N megj c fi Je B gáls rab Mi Ho Veh mü csato