14087.htm

CÍMSZÓ: Reisz

SZEMÉLYNÉV: Reisz József

SZÓCIKK: Reisz József, rabbi, szül. 1797. megh. Mezőcsáton 1865. Elóbb Tiszalökön működött s később került Mezőcsátra. 1854-ben őt küldték ki Alexandersohn miskolc-csabai rabbi pőréhez a tanúvallomások felvételére. A Chaszam Szófer döntvénytár többször felemlíti nevét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4087. címszó a lexikon => 739. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14087.htm

CÍMSZÓ: Reisz

SZEMÉLYNÉV: Reisz József

SZÓCIKK: Reisz József, rabbi, szül. 1797. megh. Mezőcsáton 1865. Elóbb Tiszalökön működött s később került Mezőcsátra. 1854-ben őt küldték ki Alexandersohn miskolc-csabai rabbi pőréhez a tanúvallomások felvételére. A Chaszam Szófer döntvénytár többször felemlíti nevét.

14087.ht

CÍMSZÓ Reis

SZEMÉLYNÉV Reis Józse

SZÓCIKK Reis József rabbi szül 1797 megh Mezőcsáto 1865 Elób Tiszalökö működöt későb kerül Mezőcsátra 1854-be ő küldté k Alexandersoh miskolc-csaba rabb pőréhe tanúvallomáso felvételére Chasza Szófe döntvénytá többszö felemlít nevét

14087.h

CÍMSZ Rei

SZEMÉLYNÉ Rei Józs

SZÓCIK Rei Józse rabb szü 179 meg Mezőcsát 186 Eló Tiszalök működö késő kerü Mezőcsátr 1854-b küldt Alexanderso miskolc-csab rab pőréh tanúvallomás felvételér Chasz Szóf döntvényt többsz felemlí nevé

14087.

CÍMS Re

SZEMÉLYN Re Józ

SZÓCI Re Józs rab sz 17 me Mezőcsá 18 El Tiszalö működ kés ker Mezőcsát 1854- küld Alexanders miskolc-csa ra pőré tanúvallomá felvételé Chas Szó döntvény többs feleml nev

14087

CÍM R

SZEMÉLY R Jó

SZÓC R Józ ra s 1 m Mezőcs 1 E Tiszal műkö ké ke Mezőcsá 1854 kül Alexander miskolc-cs r pőr tanúvallom felvétel Cha Sz döntvén több felem ne

1408SZEMÉL J

SZÓ Jó r Mezőc Tisza műk k k Mezőcs 185 kü Alexande miskolc-c pő tanúvallo felvéte Ch S döntvé töb fele n