14088.htm

CÍMSZÓ: Relle

SZEMÉLYNÉV: Relle Gabriella

SZÓCIKK: Relle, 1. Gabriella, operaénekesnő, szül. Budapesten 1903. A Zeneakadémiát 1924. végezte, Ekkor a m. kir. Operaház tagjai sorába szerződtette. Lohengrin Elza-szerepében mutatkozott be az Operában. Az intézet igazgatósága méltányolta meglepően széleskörű énekkultúráját és terjedelmes szerepkört biztosított számára. Mint koncerténekesnő szintén a legelsők közé tartozik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4088. címszó a lexikon => 739. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14088.htm

CÍMSZÓ: Relle

SZEMÉLYNÉV: Relle Gabriella

SZÓCIKK: Relle, 1. Gabriella, operaénekesnő, szül. Budapesten 1903. A Zeneakadémiát 1924. végezte, Ekkor a m. kir. Operaház tagjai sorába szerződtette. Lohengrin Elza-szerepében mutatkozott be az Operában. Az intézet igazgatósága méltányolta meglepően széleskörű énekkultúráját és terjedelmes szerepkört biztosított számára. Mint koncerténekesnő szintén a legelsők közé tartozik.

14088.ht

CÍMSZÓ Rell

SZEMÉLYNÉV Rell Gabriell

SZÓCIKK Relle 1 Gabriella operaénekesnő szül Budapeste 1903 Zeneakadémiá 1924 végezte Ekko m kir Operahá tagja soráb szerződtette Lohengri Elza-szerepébe mutatkozot b a Operában A intéze igazgatóság méltányolt meglepőe széleskör énekkultúrájá é terjedelme szerepkör biztosítot számára Min koncerténekesn szinté legelső köz tartozik

14088.h

CÍMSZ Rel

SZEMÉLYNÉ Rel Gabriel

SZÓCIK Rell Gabriell operaénekesn szü Budapest 190 Zeneakadémi 192 végezt Ekk ki Operah tagj sorá szerződtett Lohengr Elza-szerepéb mutatkozo Operába intéz igazgatósá méltányol meglepő széleskö énekkultúráj terjedelm szerepkö biztosíto számár Mi koncerténekes szint legels kö tartozi

14088.

CÍMS Re

SZEMÉLYN Re Gabrie

SZÓCI Rel Gabriel operaénekes sz Budapes 19 Zeneakadém 19 végez Ek k Opera tag sor szerződtet Loheng Elza-szerepé mutatkoz Operáb inté igazgatós méltányo meglep szélesk énekkultúrá terjedel szerepk biztosít számá M koncerténeke szin legel k tartoz

14088

CÍM R

SZEMÉLY R Gabri

SZÓC Re Gabrie operaéneke s Budape 1 Zeneakadé 1 vége E Oper ta so szerződte Lohen Elza-szerep mutatko Operá int igazgató méltány megle széles énekkultúr terjede szerep biztosí szám koncertének szi lege tarto

1408SZEMÉL Gabr

SZÓ R Gabri operaének Budap Zeneakad vég Ope t s szerződt Lohe Elza-szere mutatk Oper in igazgat méltán megl széle énekkultú terjed szere biztos szá koncerténe sz leg tart