14098.htm

CÍMSZÓ: Rényi

SZEMÉLYNÉV: Rényi Aladár

SZÓCIKK: "Rényi Aladár, zeneszerző, szül. Kolozsvárott 1885. A budapesti egyetemen jogot hallgatott és 1910 óta ügyvédi gyakorlatot folytat a fővárosban. Az Országos Zeneakadémián, zeneművészi és zenetanári diplomát nyert. Vonósnégyesével, zongoraötösével és dalaival komoly figyelmet keltett. Operettjei; A Kis gróf (Királyszínház); Tiszavirág (Királyszínház); Vandergold kisaszszony (Városi Színház)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4098. címszó a lexikon => 742. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14098.htm

CÍMSZÓ: Rényi

SZEMÉLYNÉV: Rényi Aladár

SZÓCIKK: Rényi Aladár, zeneszerző, szül. Kolozsvárott 1885. A budapesti egyetemen jogot hallgatott és 1910 óta ügyvédi gyakorlatot folytat a fővárosban. Az Országos Zeneakadémián, zeneművészi és zenetanári diplomát nyert. Vonósnégyesével, zongoraötösével és dalaival komoly figyelmet keltett. Operettjei; A Kis gróf Királyszínház ; Tiszavirág Királyszínház ; Vandergold kisaszszony Városi Színház .

14098.ht

CÍMSZÓ Rény

SZEMÉLYNÉV Rény Aladá

SZÓCIKK Rény Aladár zeneszerző szül Kolozsvárot 1885 budapest egyeteme jogo hallgatot é 191 ót ügyvéd gyakorlato folyta fővárosban A Országo Zeneakadémián zeneművész é zenetanár diplomá nyert Vonósnégyesével zongoraötöséve é dalaiva komol figyelme keltett Operettjei Ki gró Királyszínhá Tiszavirá Királyszínhá Vandergol kisaszszon Város Színhá

14098.h

CÍMSZ Rén

SZEMÉLYNÉ Rén Alad

SZÓCIK Rén Aladá zeneszerz szü Kolozsváro 188 budapes egyetem jog hallgato 19 ó ügyvé gyakorlat folyt fővárosba Ország Zeneakadémiá zeneművés zenetaná diplom nyer Vonósnégyeséve zongoraötösév dalaiv komo figyelm keltet Operettje K gr Királyszính Tiszavir Királyszính Vandergo kisaszszo Váro Szính

14098.

CÍMS Ré

SZEMÉLYN Ré Ala

SZÓCI Ré Alad zeneszer sz Kolozsvár 18 budape egyete jo hallgat 1 ügyv gyakorla foly fővárosb Orszá Zeneakadémi zeneművé zenetan diplo nye Vonósnégyesév zongoraötösé dalai kom figyel kelte Operettj g Királyszín Tiszavi Királyszín Vanderg kisaszsz Vár Szín

14098

CÍM R

SZEMÉLY R Al

SZÓC R Ala zenesze s Kolozsvá 1 budap egyet j hallga ügy gyakorl fol főváros Orsz Zeneakadém zeneműv zeneta dipl ny Vonósnégyesé zongoraötös dala ko figye kelt Operett Királyszí Tiszav Királyszí Vander kisaszs Vá Szí

1409SZEMÉL A

SZÓ Al zenesz Kolozsv buda egye hallg üg gyakor fo főváro Ors Zeneakadé zenemű zenet dip n Vonósnégyes zongoraötö dal k figy kel Operet Királysz Tisza Királysz Vande kisasz V Sz