14102.htm

CÍMSZÓ: Reschofszky

SZEMÉLYNÉV: Reschofszky Artur

SZÓCIKK: Reschofszky Artúr, rabbi, szül. Boldogkőváralján (Abauj vm.) 1889 okt. 17. 1907-1917-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1916-ban avatták bölcsészdoktorrá, 1918-ban pedig rabbivá és ugyanekkor a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára lett. 1922-ben a nagyatádi hitközség vá lasztotta meg rabbijának és ott három évig működött. 1925. abonyi, 1929. losonci főrabbi lett. Munkája: Tanchum Jerusalmi Mursid alkáfi (1916).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4102. címszó a lexikon => 742. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14102.htm

CÍMSZÓ: Reschofszky

SZEMÉLYNÉV: Reschofszky Artur

SZÓCIKK: Reschofszky Artúr, rabbi, szül. Boldogkőváralján Abauj vm. 1889 okt. 17. 1907-1917-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1916-ban avatták bölcsészdoktorrá, 1918-ban pedig rabbivá és ugyanekkor a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára lett. 1922-ben a nagyatádi hitközség vá lasztotta meg rabbijának és ott három évig működött. 1925. abonyi, 1929. losonci főrabbi lett. Munkája: Tanchum Jerusalmi Mursid alkáfi 1916 .

14102.ht

CÍMSZÓ Reschofszk

SZEMÉLYNÉV Reschofszk Artu

SZÓCIKK Reschofszk Artúr rabbi szül Boldogkőváraljá Abau vm 188 okt 17 1907-1917-i vol budapest rabbiképz növendéke 1916-ba avattá bölcsészdoktorrá 1918-ba pedi rabbiv é ugyanekko Pest Izraelit Hitközsé vallástanár lett 1922-be nagyatád hitközsé v lasztott me rabbijána é ot háro évi működött 1925 abonyi 1929 losonc főrabb lett Munkája Tanchu Jerusalm Mursi alkáf 191

14102.h

CÍMSZ Reschofsz

SZEMÉLYNÉ Reschofsz Art

SZÓCIK Reschofsz Artú rabb szü Boldogkőváralj Aba v 18 ok 1 1907-1917- vo budapes rabbikép növendék 1916-b avatt bölcsészdoktorr 1918-b ped rabbi ugyanekk Pes Izraeli Hitközs vallástaná let 1922-b nagyatá hitközs lasztot m rabbiján o hár év működöt 192 abony 192 loson főrab let Munkáj Tanch Jerusal Murs alká 19

14102.

CÍMS Reschofs

SZEMÉLYN Reschofs Ar

SZÓCI Reschofs Art rab sz Boldogkőváral Ab 1 o 1907-1917 v budape rabbiké növendé 1916- avat bölcsészdoktor 1918- pe rabb ugyanek Pe Izrael Hitköz vallástan le 1922- nagyat hitköz laszto rabbijá há é működö 19 abon 19 loso főra le Munká Tanc Jerusa Mur alk 1

14102

CÍM Reschof

SZEMÉLY Reschof A

SZÓC Reschof Ar ra s Boldogkővára A 1907-191 budap rabbik növend 1916 ava bölcsészdokto 1918 p rab ugyane P Izrae Hitkö vallásta l 1922 nagya hitkö laszt rabbij h működ 1 abo 1 los főr l Munk Tan Jerus Mu al

1410

CÍ Rescho

SZEMÉL Rescho

SZÓ Rescho A r Boldogkővár 1907-19 buda rabbi növen 191 av bölcsészdokt 191 ra ugyan Izra Hitk vallást 192 nagy hitk lasz rabbi műkö ab lo fő Mun Ta Jeru M a