14107.htm

CÍMSZÓ: Réthi

SZEMÉLYNÉV: Réthi Lajos

SZÓCIKK: "Réthi Leopold Ludwig, orvostanár, szül. Abaújszinán 1857 jún. 18., megh. Bécsben 1924. A bécsi egyetemen tanult, később Sehnitzler tanár asszisztense volt. 1824-ben az orr- és gégebajok magántanára s az Allg. Krankenhaus gégespeeialistája lett. Utóbb rk. egyetemi tanárnak nevezték ki. Főbb müvei: Die Krankheiten der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Rachens (1892) Die Krankheiten des Kehlkopfes (1890-900); Die Mo-tilitatsneurosen des weichen Gaumens (1893); Die polypoide Rhinitis u. ihre Behandlung (1894); Die laryngealen Erscheinungen bei der multiplen Sklerose des Gehirns u. des Rückenmarks (1907). Ezenkívül számos orvosi folyóiratban jelentek meg szaktanulmányai."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4107. címszó a lexikon => 744. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14107.htm

CÍMSZÓ: Réthi

SZEMÉLYNÉV: Réthi Lajos

SZÓCIKK: Réthi Leopold Ludwig, orvostanár, szül. Abaújszinán 1857 jún. 18., megh. Bécsben 1924. A bécsi egyetemen tanult, később Sehnitzler tanár asszisztense volt. 1824-ben az orr- és gégebajok magántanára s az Allg. Krankenhaus gégespeeialistája lett. Utóbb rk. egyetemi tanárnak nevezték ki. Főbb müvei: Die Krankheiten der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Rachens 1892 Die Krankheiten des Kehlkopfes 1890-900 ; Die Mo-tilitatsneurosen des weichen Gaumens 1893 ; Die polypoide Rhinitis u. ihre Behandlung 1894 ; Die laryngealen Erscheinungen bei der multiplen Sklerose des Gehirns u. des Rückenmarks 1907 . Ezenkívül számos orvosi folyóiratban jelentek meg szaktanulmányai.

14107.ht

CÍMSZÓ Réth

SZEMÉLYNÉV Réth Lajo

SZÓCIKK Réth Leopol Ludwig orvostanár szül Abaújsziná 185 jún 18. megh Bécsbe 1924 bécs egyeteme tanult későb Sehnitzle taná asszisztens volt 1824-be a orr é gégebajo magántanár a Allg Krankenhau gégespeeialistáj lett Utób rk egyetem tanárna nevezté ki Főb müvei Di Krankheite de Nase ihre Nebenhöhle un de Rachen 189 Di Krankheite de Kehlkopfe 1890-90 Di Mo-tilitatsneurose de weiche Gaumen 189 Di polypoid Rhiniti u ihr Behandlun 189 Di laryngeale Erscheinunge be de multiple Skleros de Gehirn u de Rückenmark 190 Ezenkívü számo orvos folyóiratba jelente me szaktanulmányai

14107.h

CÍMSZ Rét

SZEMÉLYNÉ Rét Laj

SZÓCIK Rét Leopo Ludwi orvostaná szü Abaújszin 18 jú 18 meg Bécsb 192 béc egyetem tanul késő Sehnitzl tan assziszten vol 1824-b or gégebaj magántaná All Krankenha gégespeeialistá let Utó r egyete tanárn nevezt k Fő müve D Krankheit d Nas ihr Nebenhöhl u d Rache 18 D Krankheit d Kehlkopf 1890-9 D Mo-tilitatsneuros d weich Gaume 18 D polypoi Rhinit ih Behandlu 18 D laryngeal Erscheinung b d multipl Sklero d Gehir d Rückenmar 19 Ezenkív szám orvo folyóiratb jelent m szaktanulmánya

14107.

CÍMS Ré

SZEMÉLYN Ré La

SZÓCI Ré Leop Ludw orvostan sz Abaújszi 1 j 1 me Bécs 19 bé egyete tanu kés Sehnitz ta assziszte vo 1824- o gégeba magántan Al Krankenh gégespeeialist le Ut egyet tanár nevez F müv Krankhei Na ih Nebenhöh Rach 1 Krankhei Kehlkop 1890- Mo-tilitatsneuro weic Gaum 1 polypo Rhini i Behandl 1 laryngea Erscheinun multip Skler Gehi Rückenma 1 Ezenkí szá orv folyóirat jelen szaktanulmány

14107

CÍM R

SZEMÉLY R L

SZÓC R Leo Lud orvosta s Abaújsz m Béc 1 b egyet tan ké Sehnit t assziszt v 1824 gégeb magánta A Kranken gégespeeialis l U egye taná neve mü Krankhe N i Nebenhö Rac Krankhe Kehlko 1890 Mo-tilitatsneur wei Gau polyp Rhin Behand larynge Erscheinu multi Skle Geh Rückenm Ezenk sz or folyóira jele szaktanulmán

1410SZEMÉL

SZÓ Le Lu orvost Abaújs Bé egye ta k Sehni asszisz 182 gége magánt Kranke gégespeeiali egy tan nev m Krankh Nebenh Ra Krankh Kehlk 189 Mo-tilitatsneu we Ga poly Rhi Behan laryng Erschein mult Skl Ge Rücken Ezen s o folyóir jel szaktanulmá