14110.htm

CÍMSZÓ: Révai

SZEMÉLYNÉV: Révay Lajos

SZÓCIKK: "Révai, 1. Lajos, jogi író, R. Sámuel (1. o.) testvéröccse, szül. Eperjesen 1844 jan. 1., megh. Budapesten 1918 aug. 17. A budapesti és több külföldi egyetemen tanult, majd ügyvéd lett és sokáig szerkesztette az Ungarische Gerichtshalle c. folyóiratot, majd a Jog. c. szakfolyóiratot. Önálló alakban megjelent művei: Strafreform und Gefangnisivesen (1874); Budapest gyermekei (1874); Der Ungarische Strafprocess und die Stellung des Verteidigers in der Untersuchungu. Schlussverhandlung (1881); Bűnügyi statisztika (1901); A magyar színházi jog mai érvényében (1907)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4110. címszó a lexikon => 744. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14110.htm

CÍMSZÓ: Révai

SZEMÉLYNÉV: Révay Lajos

SZÓCIKK: Révai, 1. Lajos, jogi író, R. Sámuel 1. o. testvéröccse, szül. Eperjesen 1844 jan. 1., megh. Budapesten 1918 aug. 17. A budapesti és több külföldi egyetemen tanult, majd ügyvéd lett és sokáig szerkesztette az Ungarische Gerichtshalle c. folyóiratot, majd a Jog. c. szakfolyóiratot. Önálló alakban megjelent művei: Strafreform und Gefangnisivesen 1874 ; Budapest gyermekei 1874 ; Der Ungarische Strafprocess und die Stellung des Verteidigers in der Untersuchungu. Schlussverhandlung 1881 ; Bűnügyi statisztika 1901 ; A magyar színházi jog mai érvényében 1907 .

14110.ht

CÍMSZÓ Réva

SZEMÉLYNÉV Réva Lajo

SZÓCIKK Révai 1 Lajos jog író R Sámue 1 o testvéröccse szül Eperjese 184 jan 1. megh Budapeste 191 aug 17 budapest é töb külföld egyeteme tanult maj ügyvé let é sokái szerkesztett a Ungarisch Gerichtshall c folyóiratot maj Jog c szakfolyóiratot Önáll alakba megjelen művei Strafrefor un Gefangnisivese 187 Budapes gyermeke 187 De Ungarisch Strafproces un di Stellun de Verteidiger i de Untersuchungu Schlussverhandlun 188 Bűnügy statisztik 190 magya színház jo ma érvényébe 190

14110.h

CÍMSZ Rév

SZEMÉLYNÉ Rév Laj

SZÓCIK Réva Lajo jo ír Sámu testvéröccs szü Eperjes 18 ja 1 meg Budapest 19 au 1 budapes tö külföl egyetem tanul ma ügyv le soká szerkesztet Ungarisc Gerichtshal folyóirato ma Jo szakfolyóirato Önál alakb megjele műve Strafrefo u Gefangnisives 18 Budape gyermek 18 D Ungarisc Strafproce u d Stellu d Verteidige d Untersuchung Schlussverhandlu 18 Bűnüg statiszti 19 magy színhá j m érvényéb 19

14110.

CÍMS Ré

SZEMÉLYN Ré La

SZÓCI Rév Laj j í Sám testvéröcc sz Eperje 1 j me Budapes 1 a budape t külfö egyete tanu m ügy l sok szerkeszte Ungaris Gerichtsha folyóirat m J szakfolyóirat Öná alak megjel műv Strafref Gefangnisive 1 Budap gyerme 1 Ungaris Strafproc Stell Verteidig Untersuchun Schlussverhandl 1 Bűnü statiszt 1 mag szính érvényé 1

14110

CÍM R

SZEMÉLY R L

SZÓC Ré La Sá testvéröc s Eperj m Budape budap külf egyet tan üg so szerkeszt Ungari Gerichtsh folyóira szakfolyóira Ön ala megje mű Strafre Gefangnisiv Buda gyerm Ungari Strafpro Stel Verteidi Untersuchu Schlussverhand Bűn statisz ma szín érvény

1411SZEMÉL

SZÓ R L S testvérö Eper Budap buda kül egye ta ü s szerkesz Ungar Gerichts folyóir szakfolyóir Ö al megj m Strafr Gefangnisi Bud gyer Ungar Strafpr Ste Verteid Untersuch Schlussverhan Bű statis m szí érvén