14111.htm

CÍMSZÓ: Révai

SZEMÉLYNÉV: Révai Leo

SZÓCIKK: "R. Leó, könyvkiadó, R. Lajos ügyvéd testvére, szül. Eperjesen 1844. Tanulmányait külföldön végezte, majd 1868. ő alapította Bécsben a Floh c. humorisztikus lapot, amiért a hatóságokkal összeütközésbe került. 1869-ben Pesten telepedett le s nagyarányú antiquáriumot nyitott. Emellett mint kiadó is jelentékeny volt; ő adta ki Jókai, Mikszáth, Kiss József, Szathmáry Károly, Degré, Vajda János s más nagy írók műveit. Bátyjával együtt megalapította a Révai Testvérek könyvkiadóvállalatot és emellett az első tudományos antiquáriumot, amely főleg a Hungarikák terén tűnt ki."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4111. címszó a lexikon => 744. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14111.htm

CÍMSZÓ: Révai

SZEMÉLYNÉV: Révai Leo

SZÓCIKK: R. Leó, könyvkiadó, R. Lajos ügyvéd testvére, szül. Eperjesen 1844. Tanulmányait külföldön végezte, majd 1868. ő alapította Bécsben a Floh c. humorisztikus lapot, amiért a hatóságokkal összeütközésbe került. 1869-ben Pesten telepedett le s nagyarányú antiquáriumot nyitott. Emellett mint kiadó is jelentékeny volt; ő adta ki Jókai, Mikszáth, Kiss József, Szathmáry Károly, Degré, Vajda János s más nagy írók műveit. Bátyjával együtt megalapította a Révai Testvérek könyvkiadóvállalatot és emellett az első tudományos antiquáriumot, amely főleg a Hungarikák terén tűnt ki.

14111.ht

CÍMSZÓ Réva

SZEMÉLYNÉV Réva Le

SZÓCIKK R Leó könyvkiadó R Lajo ügyvé testvére szül Eperjese 1844 Tanulmányai külföldö végezte maj 1868 alapított Bécsbe Flo c humorisztiku lapot amiér hatóságokka összeütközésb került 1869-be Peste telepedet l nagyarány antiquáriumo nyitott Emellet min kiad i jelentéken volt adt k Jókai Mikszáth Kis József Szathmár Károly Degré Vajd Jáno má nag író műveit Bátyjáva együt megalapított Réva Testvére könyvkiadóvállalato é emellet a els tudományo antiquáriumot amel főle Hungariká teré tűn ki

14111.h

CÍMSZ Rév

SZEMÉLYNÉ Rév L

SZÓCIK Le könyvkiad Laj ügyv testvér szü Eperjes 184 Tanulmánya külföld végezt ma 186 alapítot Bécsb Fl humorisztik lapo amié hatóságokk összeütközés kerül 1869-b Pest telepede nagyarán antiquárium nyitot Emelle mi kia jelentéke vol ad Jóka Mikszát Ki Józse Szathmá Károl Degr Vaj Ján m na ír művei Bátyjáv együ megalapítot Rév Testvér könyvkiadóvállalat emelle el tudomány antiquáriumo ame fől Hungarik ter tű k

14111.

CÍMS Ré

SZEMÉLYN Ré

SZÓCI L könyvkia La ügy testvé sz Eperje 18 Tanulmány külföl végez m 18 alapíto Bécs F humoriszti lap ami hatóságok összeütközé kerü 1869- Pes teleped nagyará antiquáriu nyito Emell m ki jelenték vo a Jók Mikszá K Józs Szathm Káro Deg Va Já n í műve Bátyjá egy megalapíto Ré Testvé könyvkiadóvállala emell e tudomán antiquárium am fő Hungari te t

14111

CÍM R

SZEMÉLY R

SZÓC könyvki L üg testv s Eperj 1 Tanulmán külfö vége 1 alapít Béc humoriszt la am hatóságo összeütköz ker 1869 Pe telepe nagyar antiquári nyit Emel k jelenté v Jó Miksz Józ Szath Kár De V J műv Bátyj eg megalapít R Testv könyvkiadóvállal emel tudomá antiquáriu a f Hungar t

1411SZEMÉL

SZÓ könyvk ü test Eper Tanulmá külf vég alapí Bé humorisz l a hatóság összeütkö ke 186 P telep nagya antiquár nyi Eme jelent J Miks Jó Szat Ká D mű Báty e megalapí Test könyvkiadóválla eme tudom antiquári Hunga