14113.htm

CÍMSZÓ: Révai

SZEMÉLYNÉV: Révay Ödön

SZÓCIKK: R. Ödön*, könyvkiadó, szül. Eperjesen 1862 júl. 29. R. Sámuel (1. o.) fia. Középiskolai tanulmányai végeztével külföldön képezte magát a könyvszakmában, majd belépett az atyja által alapított Révai Testvérek cégbe, 1908. pedig megalapította a Könyves Kálmán Műkiadó Rt.-t., melynek igazgatója lett. Nagyban hozzájárult a magyar műkereskedelem fejlesztéséhez és a magyar képzőművészeti alkotások sokszorosításához, a magyar műlapoknak a külföldön való terjesztéséhez, propagálásához, amelyet ő irányít.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4113. címszó a lexikon => 745. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14113.htm

CÍMSZÓ: Révai

SZEMÉLYNÉV: Révay Ödön

SZÓCIKK: R. Ödön*, könyvkiadó, szül. Eperjesen 1862 júl. 29. R. Sámuel 1. o. fia. Középiskolai tanulmányai végeztével külföldön képezte magát a könyvszakmában, majd belépett az atyja által alapított Révai Testvérek cégbe, 1908. pedig megalapította a Könyves Kálmán Műkiadó Rt.-t., melynek igazgatója lett. Nagyban hozzájárult a magyar műkereskedelem fejlesztéséhez és a magyar képzőművészeti alkotások sokszorosításához, a magyar műlapoknak a külföldön való terjesztéséhez, propagálásához, amelyet ő irányít.

14113.ht

CÍMSZÓ Réva

SZEMÉLYNÉV Réva Ödö

SZÓCIKK R Ödön* könyvkiadó szül Eperjese 186 júl 29 R Sámue 1 o fia Középiskola tanulmánya végeztéve külföldö képezt magá könyvszakmában maj belépet a atyj álta alapítot Réva Testvére cégbe 1908 pedi megalapított Könyve Kálmá Műkiad Rt.-t. melyne igazgatój lett Nagyba hozzájárul magya műkereskedele fejlesztéséhe é magya képzőművészet alkotáso sokszorosításához magya műlapokna külföldö val terjesztéséhez propagálásához amelye irányít

14113.h

CÍMSZ Rév

SZEMÉLYNÉ Rév Öd

SZÓCIK Ödön könyvkiad szü Eperjes 18 jú 2 Sámu fi Középiskol tanulmány végeztév külföld képez mag könyvszakmába ma belépe aty ált alapíto Rév Testvér cégb 190 ped megalapítot Könyv Kálm Műkia Rt.-t melyn igazgató let Nagyb hozzájáru magy műkereskedel fejlesztéséh magy képzőművésze alkotás sokszorosításáho magy műlapokn külföld va terjesztéséhe propagálásáho amely irányí

14113.

CÍMS Ré

SZEMÉLYN Ré Ö

SZÓCI Ödö könyvkia sz Eperje 1 j Sám f Középisko tanulmán végezté külföl képe ma könyvszakmáb m belép at ál alapít Ré Testvé cég 19 pe megalapíto Köny Kál Műki Rt.- mely igazgat le Nagy hozzájár mag műkereskede fejlesztésé mag képzőművész alkotá sokszorosításáh mag műlapok külföl v terjesztéséh propagálásáh amel irány

14113

CÍM R

SZEMÉLY R

SZÓC Öd könyvki s Eperj Sá Középisk tanulmá végezt külfö kép m könyvszakmá belé a á alapí R Testv cé 1 p megalapít Kön Ká Műk Rt. mel igazga l Nag hozzájá ma műkeresked fejlesztés ma képzőművés alkot sokszorosításá ma műlapo külfö terjesztésé propagálásá ame irán

1411SZEMÉL

SZÓ Ö könyvk Eper S Középis tanulm végez külf ké könyvszakm bel alap Test c megalapí Kö K Mű Rt me igazg Na hozzáj m műkereske fejleszté m képzőművé alko sokszorosítás m műlap külf terjesztés propagálás am irá