14118.htm

CÍMSZÓ: Révész

SZEMÉLYNÉV: Révész Béla

SZÓCIKK: "R. Béla, közgazdász és szakíró, szül. Óbecsén 1887 jún. 2. A Szigligeti társaság választmányi tagja. Munkatársa a Magyar Pénzügynek, Pénzintézeti Szemlének, Középeurópai Lloydnak, továbbá közgazdasági cikkei jelentek meg a Magyarországban és a Pesti Hírlapban. Önálló munkái: Jogi tanácsadó és gyakorlati útmutató; A kettős könyvelés alapelvei. Igazgatója volt a Nyíregyházi Általános Takarékpénztárnak. Jelenleg bank-vezérigazgató."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4118. címszó a lexikon => 745. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14118.htm

CÍMSZÓ: Révész

SZEMÉLYNÉV: Révész Béla

SZÓCIKK: R. Béla, közgazdász és szakíró, szül. Óbecsén 1887 jún. 2. A Szigligeti társaság választmányi tagja. Munkatársa a Magyar Pénzügynek, Pénzintézeti Szemlének, Középeurópai Lloydnak, továbbá közgazdasági cikkei jelentek meg a Magyarországban és a Pesti Hírlapban. Önálló munkái: Jogi tanácsadó és gyakorlati útmutató; A kettős könyvelés alapelvei. Igazgatója volt a Nyíregyházi Általános Takarékpénztárnak. Jelenleg bank-vezérigazgató.

14118.ht

CÍMSZÓ Révés

SZEMÉLYNÉV Révés Bél

SZÓCIKK R Béla közgazdás é szakíró szül Óbecsé 188 jún 2 Szigliget társasá választmány tagja Munkatárs Magya Pénzügynek Pénzintézet Szemlének Középeurópa Lloydnak tovább közgazdaság cikke jelente me Magyarországba é Pest Hírlapban Önáll munkái Jog tanácsad é gyakorlat útmutató kettő könyvelé alapelvei Igazgatój vol Nyíregyház Általáno Takarékpénztárnak Jelenle bank-vezérigazgató

14118.h

CÍMSZ Révé

SZEMÉLYNÉ Révé Bé

SZÓCIK Bél közgazdá szakír szü Óbecs 18 jú Sziglige társas választmán tagj Munkatár Magy Pénzügyne Pénzintéze Szemléne Középeuróp Lloydna továb közgazdasá cikk jelent m Magyarországb Pes Hírlapba Önál munká Jo tanácsa gyakorla útmutat kett könyvel alapelve Igazgató vo Nyíregyhá Általán Takarékpénztárna Jelenl bank-vezérigazgat

14118.

CÍMS Rév

SZEMÉLYN Rév B

SZÓCI Bé közgazd szakí sz Óbec 1 j Sziglig társa választmá tag Munkatá Mag Pénzügyn Pénzintéz Szemlén Középeuró Lloydn tová közgazdas cik jelen Magyarország Pe Hírlapb Öná munk J tanács gyakorl útmuta ket könyve alapelv Igazgat v Nyíregyh Általá Takarékpénztárn Jelen bank-vezérigazga

14118

CÍM Ré

SZEMÉLY Ré

SZÓC B közgaz szak s Óbe Szigli társ választm ta Munkat Ma Pénzügy Pénzinté Szemlé Középeur Lloyd tov közgazda ci jele Magyarorszá P Hírlap Ön mun tanác gyakor útmut ke könyv alapel Igazga Nyíregy Által Takarékpénztár Jele bank-vezérigazg

1411

CÍ R

SZEMÉL R

SZÓ közga sza Ób Szigl tár választ t Munka M Pénzüg Pénzint Szeml Középeu Lloy to közgazd c jel Magyarorsz Hírla Ö mu taná gyako útmu k köny alape Igazg Nyíreg Álta Takarékpénztá Jel bank-vezérigaz