14120.htm

CÍMSZÓ: Révész

SZEMÉLYNÉV: Révész Margit

SZÓCIKK: R. Margit*, férj. Hrabovszky Józsefné, szül. 1885. Gyógypedagógiai és kriminálpeda- gógiai író, egy gyermekszanatórium tulajdonosa. Számos tanulmányt, cikket írt a gyógypedagógia és kriminálpedagógia tárgyköréből magyar és német nyelven. Megírta Czeke Marianeval együtt Gróf Brunswik Teréz élet- és jellemrajzát (1926).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4120. címszó a lexikon => 746. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14120.htm

CÍMSZÓ: Révész

SZEMÉLYNÉV: Révész Margit

SZÓCIKK: R. Margit*, férj. Hrabovszky Józsefné, szül. 1885. Gyógypedagógiai és kriminálpeda- gógiai író, egy gyermekszanatórium tulajdonosa. Számos tanulmányt, cikket írt a gyógypedagógia és kriminálpedagógia tárgyköréből magyar és német nyelven. Megírta Czeke Marianeval együtt Gróf Brunswik Teréz élet- és jellemrajzát 1926 .

14120.ht

CÍMSZÓ Révés

SZEMÉLYNÉV Révés Margi

SZÓCIKK R Margit* férj Hrabovszk Józsefné szül 1885 Gyógypedagógia é kriminálpeda gógia író eg gyermekszanatóriu tulajdonosa Számo tanulmányt cikke ír gyógypedagógi é kriminálpedagógi tárgykörébő magya é néme nyelven Megírt Czek Marianeva együt Gró Brunswi Teré élet é jellemrajzá 192

14120.h

CÍMSZ Révé

SZEMÉLYNÉ Révé Marg

SZÓCIK Margit fér Hrabovsz Józsefn szü 188 Gyógypedagógi kriminálped gógi ír e gyermekszanatóri tulajdonos Szám tanulmány cikk í gyógypedagóg kriminálpedagóg tárgyköréb magy ném nyelve Megír Cze Marianev együ Gr Brunsw Ter éle jellemrajz 19

14120.

CÍMS Rév

SZEMÉLYN Rév Mar

SZÓCI Margi fé Hrabovs József sz 18 Gyógypedagóg kriminálpe góg í gyermekszanatór tulajdono Szá tanulmán cik gyógypedagó kriminálpedagó tárgyköré mag né nyelv Megí Cz Mariane egy G Bruns Te él jellemraj 1

14120

CÍM Ré

SZEMÉLY Ré Ma

SZÓC Marg f Hrabov Józse s 1 Gyógypedagó kriminálp gó gyermekszanató tulajdon Sz tanulmá ci gyógypedag kriminálpedag tárgykör ma n nyel Meg C Marian eg Brun T é jellemra

1412

CÍ R

SZEMÉL R M

SZÓ Mar Hrabo Józs Gyógypedag kriminál g gyermekszanat tulajdo S tanulm c gyógypeda kriminálpeda tárgykö m nye Me Maria e Bru jellemr