14121.htm

CÍMSZÓ: Révész

SZEMÉLYNÉV: Révész Mihály

SZÓCIKK: "R. Mihály, író és hírlapíró, szül. Kemenesmihályfán (Vas vm.) 1884. A Szocializmus szer kesztője és a Népszava s. szerkesztője. A szocialista munkásmozgalomban élénk részt vesz s mint főv. biz. tag a főváros politikájában is. Számos agitációs és ismertető füzetet írt. Nagyobb munkái: A magyarországi munkásmozgalom története; Somogyi Béla élete és munkássága ; Szocialista községi politika a gyakorlatban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4121. címszó a lexikon => 746. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14121.htm

CÍMSZÓ: Révész

SZEMÉLYNÉV: Révész Mihály

SZÓCIKK: R. Mihály, író és hírlapíró, szül. Kemenesmihályfán Vas vm. 1884. A Szocializmus szer kesztője és a Népszava s. szerkesztője. A szocialista munkásmozgalomban élénk részt vesz s mint főv. biz. tag a főváros politikájában is. Számos agitációs és ismertető füzetet írt. Nagyobb munkái: A magyarországi munkásmozgalom története; Somogyi Béla élete és munkássága ; Szocialista községi politika a gyakorlatban.

14121.ht

CÍMSZÓ Révés

SZEMÉLYNÉV Révés Mihál

SZÓCIKK R Mihály ír é hírlapíró szül Kemenesmihályfá Va vm 1884 Szocializmu sze kesztőj é Népszav s szerkesztője szocialist munkásmozgalomba élén rész ves min főv biz ta főváro politikájába is Számo agitáció é ismertet füzete írt Nagyob munkái magyarország munkásmozgalo története Somogy Bél élet é munkásság Szocialist község politik gyakorlatban

14121.h

CÍMSZ Révé

SZEMÉLYNÉ Révé Mihá

SZÓCIK Mihál í hírlapír szü Kemenesmihályf V v 188 Szocializm sz kesztő Népsza szerkesztőj szocialis munkásmozgalomb élé rés ve mi fő bi t fővár politikájáb i Szám agitáci ismerte füzet ír Nagyo munká magyarorszá munkásmozgal történet Somog Bé éle munkássá Szocialis közsé politi gyakorlatba

14121.

CÍMS Rév

SZEMÉLYN Rév Mih

SZÓCI Mihá hírlapí sz Kemenesmihály 18 Szocializ s keszt Népsz szerkesztő szociali munkásmozgalom él ré v m f b fővá politikájá Szá agitác ismert füze í Nagy munk magyarorsz munkásmozga történe Somo B él munkáss Szociali közs polit gyakorlatb

14121

CÍM Ré

SZEMÉLY Ré Mi

SZÓC Mih hírlap s Kemenesmihál 1 Szociali kesz Néps szerkeszt szocial munkásmozgalo é r főv politikáj Sz agitá ismer füz Nag mun magyarors munkásmozg történ Som é munkás Szocial köz poli gyakorlat

1412

CÍ R

SZEMÉL R M

SZÓ Mi hírla Kemenesmihá Szocial kes Nép szerkesz szocia munkásmozgal fő politiká S agit isme fü Na mu magyaror munkásmoz törté So munká Szocia kö pol gyakorla