14122.htm

CÍMSZÓ: Révész

SZEMÉLYNÉV: Révész Sámuel

SZÓCIKK: "R. Sámuel, főmérnök, szül. Tata-Tóvároson (Komárom vm.) 1852. Tanulmányait München ben végezte., Cikkei a Magyar Nyelvőrben, Természettudományi Közlönyben, a Magyar Mérnök- és Építészegyesület Közlönyében jelentek meg. Müvei: A föld (ford., Budapest 1880. két köt.); Vasúti szótár (két köt., magyar-német-francia Budapest 1885-86). Szerkeszti a mérnökegyesület közlönyét."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4122. címszó a lexikon => 746. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14122.htm

CÍMSZÓ: Révész

SZEMÉLYNÉV: Révész Sámuel

SZÓCIKK: R. Sámuel, főmérnök, szül. Tata-Tóvároson Komárom vm. 1852. Tanulmányait München ben végezte., Cikkei a Magyar Nyelvőrben, Természettudományi Közlönyben, a Magyar Mérnök- és Építészegyesület Közlönyében jelentek meg. Müvei: A föld ford., Budapest 1880. két köt. ; Vasúti szótár két köt., magyar-német-francia Budapest 1885-86 . Szerkeszti a mérnökegyesület közlönyét.

14122.ht

CÍMSZÓ Révés

SZEMÉLYNÉV Révés Sámue

SZÓCIKK R Sámuel főmérnök szül Tata-Tóvároso Komáro vm 1852 Tanulmányai Münche be végezte. Cikke Magya Nyelvőrben Természettudomány Közlönyben Magya Mérnök é Építészegyesüle Közlönyébe jelente meg Müvei föl ford. Budapes 1880 ké köt Vasút szótá ké köt. magyar-német-franci Budapes 1885-8 Szerkeszt mérnökegyesüle közlönyét

14122.h

CÍMSZ Révé

SZEMÉLYNÉ Révé Sámu

SZÓCIK Sámue főmérnö szü Tata-Tóváros Komár v 185 Tanulmánya Münch b végezte Cikk Magy Nyelvőrbe Természettudomán Közlönybe Magy Mérnö Építészegyesül Közlönyéb jelent me Müve fö ford Budape 188 k kö Vasú szót k köt magyar-német-franc Budape 1885- Szerkesz mérnökegyesül közlönyé

14122.

CÍMS Rév

SZEMÉLYN Rév Sám

SZÓCI Sámu főmérn sz Tata-Tóváro Komá 18 Tanulmány Münc végezt Cik Mag Nyelvőrb Természettudomá Közlönyb Mag Mérn Építészegyesü Közlönyé jelen m Müv f for Budap 18 k Vas szó kö magyar-német-fran Budap 1885 Szerkes mérnökegyesü közlöny

14122

CÍM Ré

SZEMÉLY Ré Sá

SZÓC Sám főmér s Tata-Tóvár Kom 1 Tanulmán Mün végez Ci Ma Nyelvőr Természettudom Közlöny Ma Mér Építészegyes Közlöny jele Mü fo Buda 1 Va sz k magyar-német-fra Buda 188 Szerke mérnökegyes közlön

1412

CÍ R

SZEMÉL R S

SZÓ Sá főmé Tata-Tóvá Ko Tanulmá Mü vége C M Nyelvő Természettudo Közlön M Mé Építészegye Közlön jel M f Bud V s magyar-német-fr Bud 18 Szerk mérnökegye közlö