14127.htm

CÍMSZÓ: Richzeit

SZEMÉLYNÉV: Richtzeit Arthur

SZÓCIKK: Richzeit Arthur, hírlapíró, szül. Nagy-Ercsén (Maros-Torda vm.) 1872. Beutazta Európát, Amerikát, résztvett a spanyol-amerikai háborúban, a Dreyfuss-pör tárgyalásán, majd Kolozsvárott ujságíróskodott s szerkesztette a Fáklya c. hetilapot. Élményeit megírta Éhezve a világ körül c. müvében (Kolozsvár 1902).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4127. címszó a lexikon => 746. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14127.htm

CÍMSZÓ: Richzeit

SZEMÉLYNÉV: Richtzeit Arthur

SZÓCIKK: Richzeit Arthur, hírlapíró, szül. Nagy-Ercsén Maros-Torda vm. 1872. Beutazta Európát, Amerikát, résztvett a spanyol-amerikai háborúban, a Dreyfuss-pör tárgyalásán, majd Kolozsvárott ujságíróskodott s szerkesztette a Fáklya c. hetilapot. Élményeit megírta Éhezve a világ körül c. müvében Kolozsvár 1902 .

14127.ht

CÍMSZÓ Richzei

SZEMÉLYNÉV Richtzei Arthu

SZÓCIKK Richzei Arthur hírlapíró szül Nagy-Ercsé Maros-Tord vm 1872 Beutazt Európát Amerikát résztvet spanyol-amerika háborúban Dreyfuss-pö tárgyalásán maj Kolozsvárot ujságíróskodot szerkesztett Fákly c hetilapot Élményei megírt Éhezv vilá körü c müvébe Kolozsvá 190

14127.h

CÍMSZ Richze

SZEMÉLYNÉ Richtze Arth

SZÓCIK Richze Arthu hírlapír szü Nagy-Ercs Maros-Tor v 187 Beutaz Európá Ameriká résztve spanyol-amerik háborúba Dreyfuss-p tárgyalásá ma Kolozsváro ujságíróskodo szerkesztet Fákl hetilapo Élménye megír Éhez vil kör müvéb Kolozsv 19

14127.

CÍMS Richz

SZEMÉLYN Richtz Art

SZÓCI Richz Arth hírlapí sz Nagy-Erc Maros-To 18 Beuta Európ Amerik résztv spanyol-ameri háborúb Dreyfuss- tárgyalás m Kolozsvár ujságíróskod szerkeszte Fák hetilap Élmény megí Éhe vi kö müvé Kolozs 1

14127

CÍM Rich

SZEMÉLY Richt Ar

SZÓC Rich Art hírlap s Nagy-Er Maros-T 1 Beut Euró Ameri részt spanyol-amer háború Dreyfuss tárgyalá Kolozsvá ujságírósko szerkeszt Fá hetila Élmén meg Éh v k müv Koloz

1412

CÍ Ric

SZEMÉL Rich A

SZÓ Ric Ar hírla Nagy-E Maros- Beu Eur Amer rész spanyol-ame hábor Dreyfus tárgyal Kolozsv ujságírósk szerkesz F hetil Élmé me É mü Kolo