14128.htm

CÍMSZÓ: Riesz

SZEMÉLYNÉV: Riesz Frigyes

SZÓCIKK: Riesz, 1. Frigyes*, egyetemi tanár, matematikus, szül. Győrött 1880 jan. 22. Budapest, Zürich és Göttingen egyetemein tanult s már 1911. a Kolozsvári egyetem tanárává, 1914. ny. rendes tanárává nevezték ki. Tagja a Magy. Tud. Akadémiának. Tanulmányai főleg a függvénytan, halmazelmélet és projektív geometria körébe vágnak és kül- és belföldi szakfolyóiratokban jelennek meg. Legfőbb müve: Les systémes d'équa-tions linéaires á une infinité d'inconnues (1913).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4128. címszó a lexikon => 746. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14128.htm

CÍMSZÓ: Riesz

SZEMÉLYNÉV: Riesz Frigyes

SZÓCIKK: Riesz, 1. Frigyes*, egyetemi tanár, matematikus, szül. Győrött 1880 jan. 22. Budapest, Zürich és Göttingen egyetemein tanult s már 1911. a Kolozsvári egyetem tanárává, 1914. ny. rendes tanárává nevezték ki. Tagja a Magy. Tud. Akadémiának. Tanulmányai főleg a függvénytan, halmazelmélet és projektív geometria körébe vágnak és kül- és belföldi szakfolyóiratokban jelennek meg. Legfőbb müve: Les systémes d'équa-tions linéaires á une infinité d'inconnues 1913 .

14128.ht

CÍMSZÓ Ries

SZEMÉLYNÉV Ries Frigye

SZÓCIKK Riesz 1 Frigyes* egyetem tanár matematikus szül Győröt 188 jan 22 Budapest Züric é Göttinge egyetemei tanul má 1911 Kolozsvár egyete tanárává 1914 ny rende tanáráv nevezté ki Tagj Magy Tud Akadémiának Tanulmánya főle függvénytan halmazelméle é projektí geometri köréb vágna é kül é belföld szakfolyóiratokba jelenne meg Legfőb müve Le systéme d'équa-tion linéaire un infinit d'inconnue 191

14128.h

CÍMSZ Rie

SZEMÉLYNÉ Rie Frigy

SZÓCIK Ries Frigyes egyete taná matematiku szü Győrö 18 ja 2 Budapes Züri Götting egyeteme tanu m 191 Kolozsvá egyet tanáráv 191 n rend tanárá nevezt k Tag Mag Tu Akadémiána Tanulmány fől függvényta halmazelmél projekt geometr köré vágn kü belföl szakfolyóiratokb jelenn me Legfő müv L systém d'équa-tio linéair u infini d'inconnu 19

14128.

CÍMS Ri

SZEMÉLYN Ri Frig

SZÓCI Rie Frigye egyet tan matematik sz Győr 1 j Budape Zür Göttin egyetem tan 19 Kolozsv egye tanárá 19 ren tanár nevez Ta Ma T Akadémián Tanulmán fő függvényt halmazelmé projek geomet kör vág k belfö szakfolyóiratok jelen m Legf mü systé d'équa-ti linéai infin d'inconn 1

14128

CÍM R

SZEMÉLY R Fri

SZÓC Ri Frigy egye ta matemati s Győ Budap Zü Götti egyete ta 1 Kolozs egy tanár 1 re taná neve T M Akadémiá Tanulmá f függvény halmazelm proje geome kö vá belf szakfolyóirato jele Leg m syst d'équa-t linéa infi d'incon

1412SZEMÉL Fr

SZÓ R Frig egy t matemat Gy Buda Z Gött egyet t Koloz eg taná r tan nev Akadémi Tanulm függvén halmazel proj geom k v bel szakfolyóirat jel Le sys d'équa- liné inf d'inco