14129.htm

CÍMSZÓ: Reisz

SZEMÉLYNÉV: Reisz Marcell

SZÓCIKK: . R. Marcell*, matematikus, R. Frigyes testvére, szül. Győrött 1886. Tanulmányait Budapesten, Göttingenben és Parisban végezte s 1911. a stockholmi egyetem magántanára lett. Szakértekezesei, amelyekben a matematikai sorelmélet több súlyos problémájával foglalkozik, magyar, német, angol és olasz nyelven jelentek meg. A Dirchlet-féle sorokról szóló és Hardy neves angol matematikussal együtt írott könyve 1915. jelent meg Cambridgeben Tlie generál theory of Dirchlefs series címen. Nagy ügyelmet keltett a trigonometrikus sorokról Hilbbel együtt írott terjedelmes német tanulmánya is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4129. címszó a lexikon => 747. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14129.htm

CÍMSZÓ: Reisz

SZEMÉLYNÉV: Reisz Marcell

SZÓCIKK: . R. Marcell*, matematikus, R. Frigyes testvére, szül. Győrött 1886. Tanulmányait Budapesten, Göttingenben és Parisban végezte s 1911. a stockholmi egyetem magántanára lett. Szakértekezesei, amelyekben a matematikai sorelmélet több súlyos problémájával foglalkozik, magyar, német, angol és olasz nyelven jelentek meg. A Dirchlet-féle sorokról szóló és Hardy neves angol matematikussal együtt írott könyve 1915. jelent meg Cambridgeben Tlie generál theory of Dirchlefs series címen. Nagy ügyelmet keltett a trigonometrikus sorokról Hilbbel együtt írott terjedelmes német tanulmánya is.

14129.ht

CÍMSZÓ Reis

SZEMÉLYNÉV Reis Marcel

SZÓCIKK R Marcell* matematikus R Frigye testvére szül Győröt 1886 Tanulmányai Budapesten Göttingenbe é Parisba végezt 1911 stockholm egyete magántanár lett Szakértekezesei amelyekbe matematika sorelméle töb súlyo problémájáva foglalkozik magyar német ango é olas nyelve jelente meg Dirchlet-fél sorokró szól é Hard neve ango matematikussa együt írot könyv 1915 jelen me Cambridgebe Tli generá theor o Dirchlef serie címen Nag ügyelme keltet trigonometriku sorokró Hilbbe együt írot terjedelme néme tanulmány is

14129.h

CÍMSZ Rei

SZEMÉLYNÉ Rei Marce

SZÓCIK Marcell matematiku Frigy testvér szü Győrö 188 Tanulmánya Budapeste Göttingenb Parisb végez 191 stockhol egyet magántaná let Szakértekezese amelyekb matematik sorelmél tö súly problémájáv foglalkozi magya néme ang ola nyelv jelent me Dirchlet-fé sorokr szó Har nev ang matematikuss együ íro köny 191 jele m Cambridgeb Tl gener theo Dirchle seri címe Na ügyelm kelte trigonometrik sorokr Hilbb együ íro terjedelm ném tanulmán i

14129.

CÍMS Re

SZEMÉLYN Re Marc

SZÓCI Marcel matematik Frig testvé sz Győr 18 Tanulmány Budapest Göttingen Paris vége 19 stockho egye magántan le Szakértekezes amelyek matemati sorelmé t súl problémájá foglalkoz magy ném an ol nyel jelen m Dirchlet-f sorok sz Ha ne an matematikus egy ír kön 19 jel Cambridge T gene the Dirchl ser cím N ügyel kelt trigonometri sorok Hilb egy ír terjedel né tanulmá

14129

CÍM R

SZEMÉLY R Mar

SZÓC Marce matemati Fri testv s Győ 1 Tanulmán Budapes Göttinge Pari vég 1 stockh egy magánta l Szakértekeze amelye matemat sorelm sú problémáj foglalko mag né a o nye jele Dirchlet- soro s H n a matematiku eg í kö 1 je Cambridg gen th Dirch se cí ügye kel trigonometr soro Hil eg í terjede n tanulm

1412SZEMÉL Ma

SZÓ Marc matemat Fr test Gy Tanulmá Budape Götting Par vé stock eg magánt Szakértekez amely matema sorel s problémá foglalk ma n ny jel Dirchlet sor matematik e k j Cambrid ge t Dirc s c ügy ke trigonomet sor Hi e terjed tanul