14130.htm

CÍMSZÓ: Rimaszécs

SZÓCIKK: Rimaszécs (Siač, Cs.-Szl.), kisk. Gömör vm. 1653 lak. A zsidó hitközség 1876. alakult és orthodox alapon működik. Az első elöljárók Róth Dávid, Denker Mór és Singer Simon voltak. Az első rabbi Grünfeld Mór volt, aki 1911. jesivát létesített. 1900-ban épült a templom. Működő intézmények : Chevra Kadisa, Talmud Tóra és Nőegylet. A háborúban 20-an vettek részt. 1918-ban a rimaszécsi zsidókat teljesen kifosztották és többen súlyosan megsebesültek. A hitközség 34 családban 158 lelket számlál. Adófizető tag 24. Foglalkozásuk: 27 kereskedő, 1 orvos. 1 köztisztviselő, 1 gazdálkodó és 1 egyéb. Évi költségvetés 15.000 čK. Mai vezetősége: Grünfeld Efraim rabbi, Seidner Bertalan, Schwartz Dezső, Róth Mór és Reiner Bertalan


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4130. címszó a lexikon => 747. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14130.htm

CÍMSZÓ: Rimaszécs

SZÓCIKK: Rimaszécs Siač, Cs.-Szl. , kisk. Gömör vm. 1653 lak. A zsidó hitközség 1876. alakult és orthodox alapon működik. Az első elöljárók Róth Dávid, Denker Mór és Singer Simon voltak. Az első rabbi Grünfeld Mór volt, aki 1911. jesivát létesített. 1900-ban épült a templom. Működő intézmények : Chevra Kadisa, Talmud Tóra és Nőegylet. A háborúban 20-an vettek részt. 1918-ban a rimaszécsi zsidókat teljesen kifosztották és többen súlyosan megsebesültek. A hitközség 34 családban 158 lelket számlál. Adófizető tag 24. Foglalkozásuk: 27 kereskedő, 1 orvos. 1 köztisztviselő, 1 gazdálkodó és 1 egyéb. Évi költségvetés 15.000 čK. Mai vezetősége: Grünfeld Efraim rabbi, Seidner Bertalan, Schwartz Dezső, Róth Mór és Reiner Bertalan

14130.ht

CÍMSZÓ Rimaszéc

SZÓCIKK Rimaszéc Siač Cs.-Szl kisk Gömö vm 165 lak zsid hitközsé 1876 alakul é orthodo alapo működik A els elöljáró Rót Dávid Denke Mó é Singe Simo voltak A els rabb Grünfel Mó volt ak 1911 jesivá létesített 1900-ba épül templom Működ intézménye Chevr Kadisa Talmu Tór é Nőegylet háborúba 20-a vette részt 1918-ba rimaszécs zsidóka teljese kifosztottá é többe súlyosa megsebesültek hitközsé 3 családba 15 lelke számlál Adófizet ta 24 Foglalkozásuk 2 kereskedő orvos köztisztviselő gazdálkod é egyéb Év költségveté 15.00 čK Ma vezetősége Grünfel Efrai rabbi Seidne Bertalan Schwart Dezső Rót Mó é Reine Bertala

14130.h

CÍMSZ Rimaszé

SZÓCIK Rimaszé Sia Cs.-Sz kis Göm v 16 la zsi hitközs 187 alaku orthod alap működi el elöljár Ró Dávi Denk M Sing Sim volta el rab Grünfe M vol a 191 jesiv létesítet 1900-b épü templo Műkö intézmény Chev Kadis Talm Tó Nőegyle háborúb 20- vett rész 1918-b rimaszéc zsidók teljes kifosztott több súlyos megsebesülte hitközs családb 1 lelk számlá Adófize t 2 Foglalkozásu keresked orvo köztisztvisel gazdálko egyé É költségvet 15.0 č M vezetőség Grünfe Efra rabb Seidn Bertala Schwar Dezs Ró M Rein Bertal

14130.

CÍMS Rimasz

SZÓCI Rimasz Si Cs.-S ki Gö 1 l zs hitköz 18 alak ortho ala működ e elöljá R Dáv Den Sin Si volt e ra Grünf vo 19 jesi létesíte 1900- ép templ Műk intézmén Che Kadi Tal T Nőegyl háború 20 vet rés 1918- rimaszé zsidó telje kifosztot töb súlyo megsebesült hitköz család lel száml Adófiz Foglalkozás kereske orv köztisztvise gazdálk egy költségve 15. vezetősé Grünf Efr rab Seid Bertal Schwa Dez R Rei Berta

14130

CÍM Rimas

SZÓC Rimas S Cs.- k G z hitkö 1 ala orth al műkö elölj Dá De Si S vol r Grün v 1 jes létesít 1900 é temp Mű intézmé Ch Kad Ta Nőegy hábor 2 ve ré 1918 rimasz zsid telj kifoszto tö súly megsebesül hitkö csalá le szám Adófi Foglalkozá keresk or köztisztvis gazdál eg költségv 15 vezetős Grün Ef ra Sei Berta Schw De Re Bert

1413

CÍ Rima

SZÓ Rima Cs. hitk al ort a műk elöl D D S vo Grü je létesí 190 tem M intézm C Ka T Nőeg hábo v r 191 rimas zsi tel kifoszt t súl megsebesü hitk csal l szá Adóf Foglalkoz keres o köztisztvi gazdá e költség 1 vezető Grü E r Se Bert Sch D R Ber