14134.htm

CÍMSZÓ: Robert

SZEMÉLYNÉV: Robert Emmerich

SZÓCIKK: Róbert Emmerich*, német színész, szül. Pesten 1847 máj. 21., megh. Würzburgban 1899 máj. 29. Jogi pályára készült, de 1865. színész lett. Több nagy német színpadon, így Berlinben is sokáig működött, 1872 óta pedig a bécsi Burg-színháznak volt tagja, majd örökös tagja. Szerelmes és hős szerepekben kora legünnepeltebb színművészei közé tartozott


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4134. címszó a lexikon => 747. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14134.htm

CÍMSZÓ: Robert

SZEMÉLYNÉV: Robert Emmerich

SZÓCIKK: Róbert Emmerich*, német színész, szül. Pesten 1847 máj. 21., megh. Würzburgban 1899 máj. 29. Jogi pályára készült, de 1865. színész lett. Több nagy német színpadon, így Berlinben is sokáig működött, 1872 óta pedig a bécsi Burg-színháznak volt tagja, majd örökös tagja. Szerelmes és hős szerepekben kora legünnepeltebb színművészei közé tartozott

14134.ht

CÍMSZÓ Rober

SZEMÉLYNÉV Rober Emmeric

SZÓCIKK Róber Emmerich* néme színész szül Peste 184 máj 21. megh Würzburgba 189 máj 29 Jog pályár készült d 1865 színés lett Töb nag néme színpadon íg Berlinbe i sokái működött 187 ót pedi bécs Burg-színházna vol tagja maj örökö tagja Szerelme é hő szerepekbe kor legünnepelteb színművésze köz tartozot

14134.h

CÍMSZ Robe

SZEMÉLYNÉ Robe Emmeri

SZÓCIK Róbe Emmerich ném színés szü Pest 18 má 21 meg Würzburgb 18 má 2 Jo pályá készül 186 színé let Tö na ném színpado í Berlinb soká működöt 18 ó ped béc Burg-színházn vo tagj ma örök tagj Szerelm h szerepekb ko legünnepelte színművész kö tartozo

14134.

CÍMS Rob

SZEMÉLYN Rob Emmer

SZÓCI Rób Emmeric né színé sz Pes 1 m 2 me Würzburg 1 m J pály készü 18 szín le T n né színpad Berlin sok működö 1 pe bé Burg-színház v tag m örö tag Szerel szerepek k legünnepelt színművés k tartoz

14134

CÍM Ro

SZEMÉLY Ro Emme

SZÓC Ró Emmeri n szín s Pe m Würzbur pál kész 1 szí l n színpa Berli so működ p b Burg-színhá ta ör ta Szere szerepe legünnepel színművé tarto

1413

CÍ R

SZEMÉL R Emm

SZÓ R Emmer szí P Würzbu pá kés sz színp Berl s műkö Burg-szính t ö t Szer szerep legünnepe színműv tart