14135.htm

CÍMSZÓ: Roboz

SZEMÉLYNÉV: Roboz Andor

SZÓCIKK: "Roboz, 1. Andor, tanár, író, szül. Nagyváradon 1869 jan. 18. A budapesti egyetemen és a párisi Sorbonneon tanult, majd a budapesti VI. ker. áll. főreáliskola tanára lett, egyszersmind pedig az Athenaeum könyv kiadótársulat lektora. Fiatalabb korában a Zsidó Hiradó és az Egyenlőség munkatársa volt és sok héberből fordított költeménye jelent meg. Főleg, mint ifjúsági író jelentékeny és körülbelül ötven kisebb-nagyobb képes verseskönyve jelent meg. Nagyobb ifjú sági munkái: Történetek az iskolából; XII. Nyuszkó őfelsége birodalmából (1920); N. E. M. 0. Regény a diákéletből (1923); Klárika iskolás évei; A babatündér stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4135. címszó a lexikon => 747. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14135.htm

CÍMSZÓ: Roboz

SZEMÉLYNÉV: Roboz Andor

SZÓCIKK: Roboz, 1. Andor, tanár, író, szül. Nagyváradon 1869 jan. 18. A budapesti egyetemen és a párisi Sorbonneon tanult, majd a budapesti VI. ker. áll. főreáliskola tanára lett, egyszersmind pedig az Athenaeum könyv kiadótársulat lektora. Fiatalabb korában a Zsidó Hiradó és az Egyenlőség munkatársa volt és sok héberből fordított költeménye jelent meg. Főleg, mint ifjúsági író jelentékeny és körülbelül ötven kisebb-nagyobb képes verseskönyve jelent meg. Nagyobb ifjú sági munkái: Történetek az iskolából; XII. Nyuszkó őfelsége birodalmából 1920 ; N. E. M. 0. Regény a diákéletből 1923 ; Klárika iskolás évei; A babatündér stb.

14135.ht

CÍMSZÓ Robo

SZEMÉLYNÉV Robo Ando

SZÓCIKK Roboz 1 Andor tanár író szül Nagyvárado 186 jan 18 budapest egyeteme é páris Sorbonneo tanult maj budapest VI ker áll főreáliskol tanár lett egyszersmin pedi a Athenaeu köny kiadótársula lektora Fiatalab korába Zsid Hirad é a Egyenlősé munkatárs vol é so héberbő fordítot költemény jelen meg Főleg min ifjúság ír jelentéken é körülbelü ötve kisebb-nagyob képe verseskönyv jelen meg Nagyob ifj ság munkái Története a iskolából XII Nyuszk őfelség birodalmábó 192 N E M 0 Regén diákéletbő 192 Klárik iskolá évei babatündé stb

14135.h

CÍMSZ Rob

SZEMÉLYNÉ Rob And

SZÓCIK Robo Ando taná ír szü Nagyvárad 18 ja 1 budapes egyetem pári Sorbonne tanul ma budapes V ke ál főreálisko taná let egyszersmi ped Athenae kön kiadótársul lektor Fiatala koráb Zsi Hira Egyenlős munkatár vo s héberb fordíto költemén jele me Főle mi ifjúsá í jelentéke körülbel ötv kisebb-nagyo kép versesköny jele me Nagyo if sá munká Történet iskolábó XI Nyusz őfelsé birodalmáb 19 Regé diákéletb 19 Klári iskol éve babatünd st

14135.

CÍMS Ro

SZEMÉLYN Ro An

SZÓCI Rob And tan í sz Nagyvára 1 j budape egyete pár Sorbonn tanu m budape k á főreálisk tan le egyszersm pe Athena kö kiadótársu lekto Fiatal korá Zs Hir Egyenlő munkatá v héber fordít költemé jel m Fől m ifjús jelenték körülbe öt kisebb-nagy ké verseskön jel m Nagy i s munk Történe iskoláb X Nyus őfels birodalmá 1 Reg diákélet 1 Klár isko év babatün s

14135

CÍM R

SZEMÉLY R A

SZÓC Ro An ta s Nagyvár budap egyet pá Sorbon tan budap főreális ta l egyszers p Athen k kiadótárs lekt Fiata kor Z Hi Egyenl munkat hébe fordí költem je Fő ifjú jelenté körülb ö kisebb-nag k verseskö je Nag mun Történ iskolá Nyu őfel birodalm Re diákéle Klá isk é babatü

1413SZEMÉL

SZÓ R A t Nagyvá buda egye p Sorbo ta buda főreáli t egyszer Athe kiadótár lek Fiat ko H Egyen munka héb ford költe j F ifj jelent körül kisebb-na versesk j Na mu Törté iskol Ny őfe birodal R diákél Kl is babat