14137.htm

CÍMSZÓ: Roboz

SZEMÉLYNÉV: Roboz József

SZÓCIKK: "R. József, gyógypedagógus, szül. Dunapatajon 1864. Az orsz. siketnéma tanintézet igazgatója. Igen nagyarányú pedagógiai munkásságot fejtett ki a Néptanítók Lapja, s a Magyar gyógypedagógiában, amelyet szerkesztett is. Önálló művei: A siketnémák és vakok álmai; A dadogás gyógyítása; A gyengetehetésgűek oktatása; Mi a dadogás és hogyan lehet rajta segíteni. Írt számos gyógypedagógiai tankönyvet is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4137. címszó a lexikon => 748. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14137.htm

CÍMSZÓ: Roboz

SZEMÉLYNÉV: Roboz József

SZÓCIKK: R. József, gyógypedagógus, szül. Dunapatajon 1864. Az orsz. siketnéma tanintézet igazgatója. Igen nagyarányú pedagógiai munkásságot fejtett ki a Néptanítók Lapja, s a Magyar gyógypedagógiában, amelyet szerkesztett is. Önálló művei: A siketnémák és vakok álmai; A dadogás gyógyítása; A gyengetehetésgűek oktatása; Mi a dadogás és hogyan lehet rajta segíteni. Írt számos gyógypedagógiai tankönyvet is.

14137.ht

CÍMSZÓ Robo

SZEMÉLYNÉV Robo Józse

SZÓCIKK R József gyógypedagógus szül Dunapatajo 1864 A orsz siketném tanintéze igazgatója Ige nagyarány pedagógia munkásságo fejtet k Néptanító Lapja Magya gyógypedagógiában amelye szerkesztet is Önáll művei siketnémá é vako álmai dadogá gyógyítása gyengetehetésgűe oktatása M dadogá é hogya lehe rajt segíteni Ír számo gyógypedagógia tankönyve is

14137.h

CÍMSZ Rob

SZEMÉLYNÉ Rob Józs

SZÓCIK Józse gyógypedagógu szü Dunapataj 186 ors siketné tanintéz igazgatój Ig nagyarán pedagógi munkásság fejte Néptanít Lapj Magy gyógypedagógiába amely szerkeszte i Önál műve siketném vak álma dadog gyógyítás gyengetehetésgű oktatás dadog hogy leh raj segíten Í szám gyógypedagógi tankönyv i

14137.

CÍMS Ro

SZEMÉLYN Ro Józ

SZÓCI Józs gyógypedagóg sz Dunapata 18 or siketn taninté igazgató I nagyará pedagóg munkássá fejt Néptaní Lap Mag gyógypedagógiáb amel szerkeszt Öná műv siketné va álm dado gyógyítá gyengetehetésg oktatá dado hog le ra segíte szá gyógypedagóg tanköny

14137

CÍM R

SZEMÉLY R Jó

SZÓC Józ gyógypedagó s Dunapat 1 o siket tanint igazgat nagyar pedagó munkáss fej Néptan La Ma gyógypedagógiá ame szerkesz Ön mű siketn v ál dad gyógyít gyengetehetés oktat dad ho l r segít sz gyógypedagó tankön

1413SZEMÉL J

SZÓ Jó gyógypedag Dunapa sike tanin igazga nagya pedag munkás fe Népta L M gyógypedagógi am szerkes Ö m siket á da gyógyí gyengeteheté okta da h segí s gyógypedag tankö