14143.htm

CÍMSZÓ: Román

SZEMÉLYNÉV: Román Miklós

SZÓCIKK: "Román Miklós, építész, szül. Budapesten 1879. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, utána állami ösztöndíjjal olaszországi tanulmányúton volt. Öccsével, Ernővel együtt tervezett épületei között a legkiválóbbak: a győri Kereskedelmi és Iparkamara palotája; a budafoki zománcedény gyár épülete; a Jacqard selyemszövőgyár háza Budapesten; a Magyar Ált. Hitelbank háza Sátoraljaújhelyen; az aszódi zsinagóga; .a Pesti Izr. Hitközség Kaszab-poliklinikája."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4143. címszó a lexikon => 749. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14143.htm

CÍMSZÓ: Román

SZEMÉLYNÉV: Román Miklós

SZÓCIKK: Román Miklós, építész, szül. Budapesten 1879. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, utána állami ösztöndíjjal olaszországi tanulmányúton volt. Öccsével, Ernővel együtt tervezett épületei között a legkiválóbbak: a győri Kereskedelmi és Iparkamara palotája; a budafoki zománcedény gyár épülete; a Jacqard selyemszövőgyár háza Budapesten; a Magyar Ált. Hitelbank háza Sátoraljaújhelyen; az aszódi zsinagóga; .a Pesti Izr. Hitközség Kaszab-poliklinikája.

14143.ht

CÍMSZÓ Romá

SZEMÉLYNÉV Romá Mikló

SZÓCIKK Romá Miklós építész szül Budapeste 1879 Tanulmányai budapest műegyeteme végezte után állam ösztöndíjja olaszország tanulmányúto volt Öccsével Ernőve együt tervezet épülete közöt legkiválóbbak győr Kereskedelm é Iparkamar palotája budafok zománcedén gyá épülete Jacqar selyemszövőgyá ház Budapesten Magya Ált Hitelban ház Sátoraljaújhelyen a aszód zsinagóga . Pest Izr Hitközsé Kaszab-poliklinikája

14143.h

CÍMSZ Rom

SZEMÉLYNÉ Rom Mikl

SZÓCIK Rom Mikló építés szü Budapest 187 Tanulmánya budapes műegyetem végezt utá álla ösztöndíjj olaszorszá tanulmányút vol Öccséve Ernőv együ terveze épület közö legkiválóbba győ Kereskedel Iparkama palotáj budafo zománcedé gy épület Jacqa selyemszövőgy há Budapeste Magy Ál Hitelba há Sátoraljaújhelye aszó zsinagóg Pes Iz Hitközs Kaszab-poliklinikáj

14143.

CÍMS Ro

SZEMÉLYN Ro Mik

SZÓCI Ro Mikl építé sz Budapes 18 Tanulmány budape műegyete végez ut áll ösztöndíj olaszorsz tanulmányú vo Öccsév Ernő egy tervez épüle köz legkiválóbb gy Kereskede Iparkam palotá budaf zománced g épüle Jacq selyemszövőg h Budapest Mag Á Hitelb h Sátoraljaújhely asz zsinagó Pe I Hitköz Kaszab-polikliniká

14143

CÍM R

SZEMÉLY R Mi

SZÓC R Mik épít s Budape 1 Tanulmán budap műegyet vége u ál ösztöndí olaszors tanulmány v Öccsé Ern eg terve épül kö legkiválób g Keresked Iparka palot buda zománce épül Jac selyemszövő Budapes Ma Hitel Sátoraljaújhel as zsinag P Hitkö Kaszab-poliklinik

1414SZEMÉL M

SZÓ Mi épí Budap Tanulmá buda műegye vég á ösztönd olaszor tanulmán Öccs Er e terv épü k legkiváló Kereske Ipark palo bud zománc épü Ja selyemszöv Budape M Hite Sátoraljaújhe a zsina Hitk Kaszab-poliklini