14144.htm

CÍMSZÓ: Róna

SZEMÉLYNÉV: Róna Béla

SZÓCIKK: Róna, 1. Béla, író és hírlapíró, szül. Acsán 1871., megh. Budapesten 1928. Egy ideig tanította a francia és német nyelvet, majd kizárólag az irodalomnak élt. Cikkei vidéki és fővárosi lapokban jelentek meg. Ifjúsági elbeszéléseket és könyvkritikákat írt. Kritikai tanulmányai és versei könyvalakban is megjelentek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4144. címszó a lexikon => 749. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14144.htm

CÍMSZÓ: Róna

SZEMÉLYNÉV: Róna Béla

SZÓCIKK: Róna, 1. Béla, író és hírlapíró, szül. Acsán 1871., megh. Budapesten 1928. Egy ideig tanította a francia és német nyelvet, majd kizárólag az irodalomnak élt. Cikkei vidéki és fővárosi lapokban jelentek meg. Ifjúsági elbeszéléseket és könyvkritikákat írt. Kritikai tanulmányai és versei könyvalakban is megjelentek.

14144.ht

CÍMSZÓ Rón

SZEMÉLYNÉV Rón Bél

SZÓCIKK Róna 1 Béla ír é hírlapíró szül Acsá 1871. megh Budapeste 1928 Eg idei tanított franci é néme nyelvet maj kizáróla a irodalomna élt Cikke vidék é főváros lapokba jelente meg Ifjúság elbeszéléseke é könyvkritikáka írt Kritika tanulmánya é verse könyvalakba i megjelentek

14144.h

CÍMSZ Ró

SZEMÉLYNÉ Ró Bé

SZÓCIK Rón Bél í hírlapír szü Acs 1871 meg Budapest 192 E ide tanítot franc ném nyelve ma kizáról irodalomn él Cikk vidé főváro lapokb jelent me Ifjúsá elbeszélések könyvkritikák ír Kritik tanulmány vers könyvalakb megjelente

14144.

CÍMS R

SZEMÉLYN R B

SZÓCI Ró Bé hírlapí sz Ac 187 me Budapes 19 id taníto fran né nyelv m kizáró irodalom é Cik vid fővár lapok jelen m Ifjús elbeszélése könyvkritiká í Kriti tanulmán ver könyvalak megjelent

14144

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC R B hírlap s A 18 m Budape 1 i tanít fra n nyel kizár irodalo Ci vi fővá lapo jele Ifjú elbeszélés könyvkritik Krit tanulmá ve könyvala megjelen

1414SZEMÉL

SZÓ hírla 1 Budap taní fr nye kizá irodal C v főv lap jel Ifj elbeszélé könyvkriti Kri tanulm v könyval megjele