14147.htm

CÍMSZÓ: Róna

SZEMÉLYNÉV: Róna Zsigmond

SZÓCIKK: "R. Zsigmond, meteorológus, szül. Turdossinban 1860 dec. 13. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte s miután tanári képesítést és doktorátust szerzett, belépett a Meteorológiai Intézetbe, ahol 1900. aligazgató, 1912. igazgató lett. Számos szaktanulmányt írt a Természettudományi Közlönybe, a Meteorologische Zeitschriftbe, az Időjárásba. Nagyobb, önálló alakban megjelent munkái: A légnyomás a magyar birodalomban (1897); A hőmérséklet évi menete Magyarországon (1900); Magyarország hőmérsékleti viszonyai (1904); Éghajlat. I. Általános rész (1907), II. Magyarország éghajlata (1909)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4147. címszó a lexikon => 750. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14147.htm

CÍMSZÓ: Róna

SZEMÉLYNÉV: Róna Zsigmond

SZÓCIKK: R. Zsigmond, meteorológus, szül. Turdossinban 1860 dec. 13. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte s miután tanári képesítést és doktorátust szerzett, belépett a Meteorológiai Intézetbe, ahol 1900. aligazgató, 1912. igazgató lett. Számos szaktanulmányt írt a Természettudományi Közlönybe, a Meteorologische Zeitschriftbe, az Időjárásba. Nagyobb, önálló alakban megjelent munkái: A légnyomás a magyar birodalomban 1897 ; A hőmérséklet évi menete Magyarországon 1900 ; Magyarország hőmérsékleti viszonyai 1904 ; Éghajlat. I. Általános rész 1907 , II. Magyarország éghajlata 1909 .

14147.ht

CÍMSZÓ Rón

SZEMÉLYNÉV Rón Zsigmon

SZÓCIKK R Zsigmond meteorológus szül Turdossinba 186 dec 13 Tanulmányai budapest egyeteme végezt miutá tanár képesítés é doktorátus szerzett belépet Meteorológia Intézetbe aho 1900 aligazgató 1912 igazgat lett Számo szaktanulmány ír Természettudomány Közlönybe Meteorologisch Zeitschriftbe a Időjárásba Nagyobb önáll alakba megjelen munkái légnyomá magya birodalomba 189 hőmérsékle év menet Magyarországo 190 Magyarorszá hőmérséklet viszonya 190 Éghajlat I Általáno rés 190 II Magyarorszá éghajlat 190

14147.h

CÍMSZ Ró

SZEMÉLYNÉ Ró Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon meteorológu szü Turdossinb 18 de 1 Tanulmánya budapes egyetem végez miut taná képesíté doktorátu szerzet belépe Meteorológi Intézetb ah 190 aligazgat 191 igazga let Szám szaktanulmán í Természettudomán Közlönyb Meteorologisc Zeitschriftb Időjárásb Nagyob önál alakb megjele munká légnyom magy birodalomb 18 hőmérsékl é mene Magyarország 19 Magyarorsz hőmérsékle viszony 19 Éghajla Általán ré 19 I Magyarorsz éghajla 19

14147.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Zsigm

SZÓCI Zsigmo meteorológ sz Turdossin 1 d Tanulmány budape egyete vége miu tan képesít doktorát szerze belép Meteorológ Intézet a 19 aligazga 19 igazg le Szá szaktanulmá Természettudomá Közlöny Meteorologis Zeitschrift Időjárás Nagyo öná alak megjel munk légnyo mag birodalom 1 hőmérsék men Magyarorszá 1 Magyarors hőmérsékl viszon 1 Éghajl Általá r 1 Magyarors éghajl 1

14147

CÍM

SZEMÉLY Zsig

SZÓC Zsigm meteoroló s Turdossi Tanulmán budap egyet vég mi ta képesí doktorá szerz belé Meteoroló Intéze 1 aligazg 1 igaz l Sz szaktanulm Természettudom Közlön Meteorologi Zeitschrif Időjárá Nagy ön ala megje mun légny ma birodalo hőmérsé me Magyarorsz Magyaror hőmérsék viszo Éghaj Által Magyaror éghaj

1414SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig meteorol Turdoss Tanulmá buda egye vé m t képes doktor szer bel Meteorol Intéz aligaz iga S szaktanul Természettudo Közlö Meteorolog Zeitschri Időjár Nag ö al megj mu légn m birodal hőmérs m Magyarors Magyaro hőmérsé visz Égha Álta Magyaro égha