14148.htm

CÍMSZÓ: Rónai

SZEMÉLYNÉV: Rónai Ármin

SZÓCIKK: "Rónai, 1. Ármin, német író, szül. Maros-Tordán 1864 jan. 16. Németországba származott s mint novellaíró jó nevet szerzett magának. Jelenleg Heidelbergben él. Regény- és novellakötetei: Der Kamf ums Mandat; Leutenant Schwerenöter; Vor zwanzig jahren: Mannheimer Erinnerungen; Ja, in Abbazzia; Villacher Rádium; Asien und Afrika; Lustige Quellen-geister; Das Heiratsbad; Der Nachtwackter von Wipfen; An der Neckarmauer; Der Galakutscher."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4148. címszó a lexikon => 750. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14148.htm

CÍMSZÓ: Rónai

SZEMÉLYNÉV: Rónai Ármin

SZÓCIKK: Rónai, 1. Ármin, német író, szül. Maros-Tordán 1864 jan. 16. Németországba származott s mint novellaíró jó nevet szerzett magának. Jelenleg Heidelbergben él. Regény- és novellakötetei: Der Kamf ums Mandat; Leutenant Schwerenöter; Vor zwanzig jahren: Mannheimer Erinnerungen; Ja, in Abbazzia; Villacher Rádium; Asien und Afrika; Lustige Quellen-geister; Das Heiratsbad; Der Nachtwackter von Wipfen; An der Neckarmauer; Der Galakutscher.

14148.ht

CÍMSZÓ Róna

SZEMÉLYNÉV Róna Ármi

SZÓCIKK Rónai 1 Ármin néme író szül Maros-Tordá 186 jan 16 Németországb származot min novellaír j neve szerzet magának Jelenle Heidelbergbe él Regény é novellakötetei De Kam um Mandat Leutenan Schwerenöter Vo zwanzi jahren Mannheime Erinnerungen Ja i Abbazzia Villache Rádium Asie un Afrika Lustig Quellen-geister Da Heiratsbad De Nachtwackte vo Wipfen A de Neckarmauer De Galakutscher

14148.h

CÍMSZ Rón

SZEMÉLYNÉ Rón Árm

SZÓCIK Róna Ármi ném ír szü Maros-Tord 18 ja 1 Németország származo mi novellaí nev szerze magána Jelenl Heidelbergb é Regén novellakötete D Ka u Manda Leutena Schwerenöte V zwanz jahre Mannheim Erinnerunge J Abbazzi Villach Rádiu Asi u Afrik Lusti Quellen-geiste D Heiratsba D Nachtwackt v Wipfe d Neckarmaue D Galakutsche

14148.

CÍMS Ró

SZEMÉLYN Ró Ár

SZÓCI Rón Árm né í sz Maros-Tor 1 j Németorszá származ m novella ne szerz magán Jelen Heidelberg Regé novellakötet K Mand Leuten Schwerenöt zwan jahr Mannhei Erinnerung Abbazz Villac Rádi As Afri Lust Quellen-geist Heiratsb Nachtwack Wipf Neckarmau Galakutsch

14148

CÍM R

SZEMÉLY R Á

SZÓC Ró Ár n s Maros-To Németorsz szárma novell n szer magá Jele Heidelber Reg novellaköte Man Leute Schwerenö zwa jah Mannhe Erinnerun Abbaz Villa Rád A Afr Lus Quellen-geis Heirats Nachtwac Wip Neckarma Galakutsc

1414SZEMÉL

SZÓ R Á Maros-T Németors szárm novel sze mag Jel Heidelbe Re novellaköt Ma Leut Schweren zw ja Mannh Erinneru Abba Vill Rá Af Lu Quellen-gei Heirat Nachtwa Wi Neckarm Galakuts