14150.htm

CÍMSZÓ: Rónai

SZEMÉLYNÉV: Rónai Zoltán

SZÓCIKK: R. Zoltán, ügyvéd, szocialista politikus, társadalomtudományi író, szül. 1880. A,Társa dalomtudományi Társaság titkára, a Huszadik Század munkatársa s a Szocializmus szerkesztője volt. Tevékeny részt vett a szocialista mozgalomban és a Károlyi kormányban államtitkár, a kommünben igazságügyi népbiztos volt. A forradalom után emigrált, azóta Bécsben él. Önálló könyve: Az általános választói jog és ellenségei (1901).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4150. címszó a lexikon => 750. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14150.htm

CÍMSZÓ: Rónai

SZEMÉLYNÉV: Rónai Zoltán

SZÓCIKK: R. Zoltán, ügyvéd, szocialista politikus, társadalomtudományi író, szül. 1880. A,Társa dalomtudományi Társaság titkára, a Huszadik Század munkatársa s a Szocializmus szerkesztője volt. Tevékeny részt vett a szocialista mozgalomban és a Károlyi kormányban államtitkár, a kommünben igazságügyi népbiztos volt. A forradalom után emigrált, azóta Bécsben él. Önálló könyve: Az általános választói jog és ellenségei 1901 .

14150.ht

CÍMSZÓ Róna

SZEMÉLYNÉV Róna Zoltá

SZÓCIKK R Zoltán ügyvéd szocialist politikus társadalomtudomány író szül 1880 A,Társ dalomtudomány Társasá titkára Huszadi Száza munkatárs Szocializmu szerkesztőj volt Tevéken rész vet szocialist mozgalomba é Károly kormányba államtitkár kommünbe igazságügy népbizto volt forradalo utá emigrált azót Bécsbe él Önáll könyve A általáno választó jo é ellensége 190

14150.h

CÍMSZ Rón

SZEMÉLYNÉ Rón Zolt

SZÓCIK Zoltá ügyvé szocialis politiku társadalomtudomán ír szü 188 A,Tár dalomtudomán Társas titkár Huszad Száz munkatár Szocializm szerkesztő vol Tevéke rés ve szocialis mozgalomb Károl kormányb államtitká kommünb igazságüg népbizt vol forradal ut emigrál azó Bécsb é Önál könyv általán választ j ellenség 19

14150.

CÍMS Ró

SZEMÉLYN Ró Zol

SZÓCI Zolt ügyv szociali politik társadalomtudomá í sz 18 A,Tá dalomtudomá Társa titká Husza Szá munkatá Szocializ szerkeszt vo Tevék ré v szociali mozgalom Káro kormány államtitk kommün igazságü népbiz vo forrada u emigrá az Bécs Öná köny általá válasz ellensé 1

14150

CÍM R

SZEMÉLY R Zo

SZÓC Zol ügy szocial politi társadalomtudom s 1 A,T dalomtudom Társ titk Husz Sz munkat Szociali szerkesz v Tevé r szocial mozgalo Kár kormán államtit kommü igazság népbi v forrad emigr a Béc Ön kön által válas ellens

1415SZEMÉL Z

SZÓ Zo üg szocia polit társadalomtudo A, dalomtudo Tár tit Hus S munka Szocial szerkes Tev szocia mozgal Ká kormá államti komm igazsá népb forra emig Bé Ö kö álta vála ellen