14155.htm

CÍMSZÓ: Rosen

SZEMÉLYNÉV: Rosen Sándor

SZÓCIKK: Rosen Sándor, író és hírlapíró, szül. Sopronban 1843. A német sajtóba írta esztétikai cikkeit és szépirodalmi műveit. Haláláig dramaturgja volt a wieni Stadttheaternek, amelynek számos színművet írt, fordított és dolgozott át, köztük a magyar Toldi István Cornelia c. müvét is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4155. címszó a lexikon => 759. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14155.htm

CÍMSZÓ: Rosen

SZEMÉLYNÉV: Rosen Sándor

SZÓCIKK: Rosen Sándor, író és hírlapíró, szül. Sopronban 1843. A német sajtóba írta esztétikai cikkeit és szépirodalmi műveit. Haláláig dramaturgja volt a wieni Stadttheaternek, amelynek számos színművet írt, fordított és dolgozott át, köztük a magyar Toldi István Cornelia c. müvét is.

14155.ht

CÍMSZÓ Rose

SZEMÉLYNÉV Rose Sándo

SZÓCIKK Rose Sándor ír é hírlapíró szül Sopronba 1843 néme sajtób írt esztétika cikkei é szépirodalm műveit Halálái dramaturgj vol wien Stadttheaternek amelyne számo színműve írt fordítot é dolgozot át köztü magya Told Istvá Corneli c müvé is

14155.h

CÍMSZ Ros

SZEMÉLYNÉ Ros Sánd

SZÓCIK Ros Sándo í hírlapír szü Sopronb 184 ném sajtó ír esztétik cikke szépirodal művei Halálá dramaturg vo wie Stadttheaterne amelyn szám színműv ír fordíto dolgozo á közt magy Tol Istv Cornel müv i

14155.

CÍMS Ro

SZEMÉLYN Ro Sán

SZÓCI Ro Sánd hírlapí sz Sopron 18 né sajt í esztéti cikk szépiroda műve Halál dramatur v wi Stadttheatern amely szá színmű í fordít dolgoz köz mag To Ist Corne mü

14155

CÍM R

SZEMÉLY R Sá

SZÓC R Sán hírlap s Sopro 1 n saj esztét cik szépirod műv Halá dramatu w Stadttheater amel sz színm fordí dolgo kö ma T Is Corn m

1415SZEMÉL S

SZÓ Sá hírla Sopr sa eszté ci szépiro mű Hal dramat Stadttheate ame s szín ford dolg k m I Cor