14156.htm

CÍMSZÓ: Rosenák

SZEMÉLYNÉV: Rosenák István

SZÓCIKK: Rosenák, 1. István, sebész, szül. Budapesten 1901 márc. 5. A budapesti és bonni egyetemeken két orvosi diplomát szerzett. A bonni egyetemen Garré profeszor asszisztense volt és Verworn a híres fiziológus laboratóriumában dolgozott. 1926 óta a budapesti Verebély-klinikán működik. Önálló kutatásainak eredményeként feltűnést keltő dolgozatai jelentek meg a legelőkelőbb német tudományos folyóiratban, a Zeitschrift für allgeméine Phisiologieben, a szemölcsös bőrdaganatokról. Az Orvosképzés külön füzetében nagy tanulmányt írt a verejtékmirigyek tömlős daganatairól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4156. címszó a lexikon => 751. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14156.htm

CÍMSZÓ: Rosenák

SZEMÉLYNÉV: Rosenák István

SZÓCIKK: Rosenák, 1. István, sebész, szül. Budapesten 1901 márc. 5. A budapesti és bonni egyetemeken két orvosi diplomát szerzett. A bonni egyetemen Garré profeszor asszisztense volt és Verworn a híres fiziológus laboratóriumában dolgozott. 1926 óta a budapesti Verebély-klinikán működik. Önálló kutatásainak eredményeként feltűnést keltő dolgozatai jelentek meg a legelőkelőbb német tudományos folyóiratban, a Zeitschrift für allgeméine Phisiologieben, a szemölcsös bőrdaganatokról. Az Orvosképzés külön füzetében nagy tanulmányt írt a verejtékmirigyek tömlős daganatairól.

14156.ht

CÍMSZÓ Rosená

SZEMÉLYNÉV Rosená Istvá

SZÓCIKK Rosenák 1 István sebész szül Budapeste 190 márc 5 budapest é bonn egyetemeke ké orvos diplomá szerzett bonn egyeteme Garr profeszo asszisztens vol é Verwor híre fiziológu laboratóriumába dolgozott 192 ót budapest Verebély-kliniká működik Önáll kutatásaina eredményekén feltűnés kelt dolgozata jelente me legelőkelőb néme tudományo folyóiratban Zeitschrif fü allgeméin Phisiologieben szemölcsö bőrdaganatokról A Orvosképzé külö füzetébe nag tanulmány ír verejtékmirigye tömlő daganatairól

14156.h

CÍMSZ Rosen

SZEMÉLYNÉ Rosen Istv

SZÓCIK Rosená Istvá sebés szü Budapest 19 már budapes bon egyetemek k orvo diplom szerzet bon egyetem Gar profesz assziszten vo Verwo hír fiziológ laboratóriumáb dolgozot 19 ó budapes Verebély-klinik működi Önál kutatásain eredményeké feltűné kel dolgozat jelent m legelőkelő ném tudomány folyóiratba Zeitschri f allgeméi Phisiologiebe szemölcs bőrdaganatokró Orvosképz kül füzetéb na tanulmán í verejtékmirigy töml daganatairó

14156.

CÍMS Rose

SZEMÉLYN Rose Ist

SZÓCI Rosen Istv sebé sz Budapes 1 má budape bo egyeteme orv diplo szerze bo egyete Ga profes assziszte v Verw hí fizioló laboratóriumá dolgozo 1 budape Verebély-klini működ Öná kutatásai eredmények feltűn ke dolgoza jelen legelőkel né tudomán folyóiratb Zeitschr allgemé Phisiologieb szemölc bőrdaganatokr Orvoskép kü füzeté n tanulmá verejtékmirig töm daganatair

14156

CÍM Ros

SZEMÉLY Ros Is

SZÓC Rose Ist seb s Budape m budap b egyetem or dipl szerz b egyet G profe assziszt Ver h fiziol laboratórium dolgoz budap Verebély-klin műkö Ön kutatása eredménye feltű k dolgoz jele legelőke n tudomá folyóirat Zeitsch allgem Phisiologie szemöl bőrdaganatok Orvoské k füzet tanulm verejtékmiri tö daganatai

1415

CÍ Ro

SZEMÉL Ro I

SZÓ Ros Is se Budap buda egyete o dip szer egye prof asszisz Ve fizio laboratóriu dolgo buda Verebély-kli műk Ö kutatás eredmény felt dolgo jel legelők tudom folyóira Zeitsc allge Phisiologi szemö bőrdaganato Orvosk füze tanul verejtékmir t daganata