14158.htm

CÍMSZÓ: Rosenák

SZEMÉLYNÉV: Rosenák Miksa

SZÓCIKK: R. Miksa, főorvos, szül. Pozsonynádason 1867. A budapesti egyetemen tanult s miután az orvosi diplomát elnyerte, főleg a sebészetben képezte ki magát. Eleinte az Izraelita-kórház alorvosa, majd a Szent István-kórház h. sebész- főorvosa, 1920-ban pedig az orthodox-izraelita kórház igazgató főorvosa lett. Ő kezdeményezte úgy ezen utóbbi kórház, mint az orthodox izraelita nyilvános rendelő intézet létesítését. Ennek az intézetnek is ő az igazgatója. 1920 óta fővárosi bizottsági tag és a pesti izraelita hitközség választmányának is régebben tagja. A háborúban folytatott működéséért több magas kitüntetést kapott. Munkatársa több hazai és külföldi orvostudományi szaklapnak. Felesége: R.-né Behr Blanka írónő (1. o.), R. Lipót bremeni főrabbi (1. o.) pedig testvéröccse.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4158. címszó a lexikon => 751. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14158.htm

CÍMSZÓ: Rosenák

SZEMÉLYNÉV: Rosenák Miksa

SZÓCIKK: R. Miksa, főorvos, szül. Pozsonynádason 1867. A budapesti egyetemen tanult s miután az orvosi diplomát elnyerte, főleg a sebészetben képezte ki magát. Eleinte az Izraelita-kórház alorvosa, majd a Szent István-kórház h. sebész- főorvosa, 1920-ban pedig az orthodox-izraelita kórház igazgató főorvosa lett. Ő kezdeményezte úgy ezen utóbbi kórház, mint az orthodox izraelita nyilvános rendelő intézet létesítését. Ennek az intézetnek is ő az igazgatója. 1920 óta fővárosi bizottsági tag és a pesti izraelita hitközség választmányának is régebben tagja. A háborúban folytatott működéséért több magas kitüntetést kapott. Munkatársa több hazai és külföldi orvostudományi szaklapnak. Felesége: R.-né Behr Blanka írónő 1. o. , R. Lipót bremeni főrabbi 1. o. pedig testvéröccse.

14158.ht

CÍMSZÓ Rosená

SZEMÉLYNÉV Rosená Miks

SZÓCIKK R Miksa főorvos szül Pozsonynádaso 1867 budapest egyeteme tanul miutá a orvos diplomá elnyerte főle sebészetbe képezt k magát Eleint a Izraelita-kórhá alorvosa maj Szen István-kórhá h sebész főorvosa 1920-ba pedi a orthodox-izraelit kórhá igazgat főorvos lett kezdeményezt úg eze utóbb kórház min a orthodo izraelit nyilváno rendel intéze létesítését Enne a intézetne i a igazgatója 192 ót főváros bizottság ta é pest izraelit hitközsé választmányána i régebbe tagja háborúba folytatot működéséér töb maga kitüntetés kapott Munkatárs töb haza é külföld orvostudomány szaklapnak Felesége R.-n Beh Blank írón 1 o R Lipó bremen főrabb 1 o pedi testvéröccse

14158.h

CÍMSZ Rosen

SZEMÉLYNÉ Rosen Mik

SZÓCIK Miks főorvo szü Pozsonynádas 186 budapes egyetem tanu miut orvo diplom elnyert fől sebészetb képez magá Elein Izraelita-kórh alorvos ma Sze István-kórh sebés főorvos 1920-b ped orthodox-izraeli kórh igazga főorvo let kezdeményez ú ez utób kórhá mi orthod izraeli nyilván rende intéz létesítésé Enn intézetn igazgatój 19 ó főváro bizottsá t pes izraeli hitközs választmányán régebb tagj háborúb folytato működéséé tö mag kitünteté kapot Munkatár tö haz külföl orvostudomán szaklapna Feleség R.- Be Blan író Lip breme főrab ped testvéröccs

14158.

CÍMS Rose

SZEMÉLYN Rose Mi

SZÓCI Mik főorv sz Pozsonynáda 18 budape egyete tan miu orv diplo elnyer fő sebészet képe mag Elei Izraelita-kór alorvo m Sz István-kór sebé főorvo 1920- pe orthodox-izrael kór igazg főorv le kezdeménye e utó kórh m ortho izrael nyilvá rend inté létesítés En intézet igazgató 1 fővár bizotts pe izrael hitköz választmányá régeb tag háború folytat működésé t ma kitüntet kapo Munkatá t ha külfö orvostudomá szaklapn Felesé R. B Bla ír Li brem főra pe testvéröcc

14158

CÍM Ros

SZEMÉLY Ros M

SZÓC Mi főor s Pozsonynád 1 budap egyet ta mi or dipl elnye f sebésze kép ma Ele Izraelita-kó alorv S István-kó seb főorv 1920 p orthodox-izrae kó igaz főor l kezdemény ut kór orth izrae nyilv ren int létesíté E intéze igazgat fővá bizott p izrae hitkö választmány rége ta hábor folyta működés m kitünte kap Munkat h külf orvostudom szaklap Feles R Bl í L bre főr p testvéröc

1415

CÍ Ro

SZEMÉL Ro

SZÓ M főo Pozsonyná buda egye t m o dip elny sebész ké m El Izraelita-k alor István-k se főor 192 orthodox-izra k iga főo kezdemén u kó ort izra nyil re in létesít intéz igazga főv bizot izra hitk választmán rég t hábo folyt működé kitünt ka Munka kül orvostudo szakla Fele B br fő testvérö