14163.htm

CÍMSZÓ: Rosenbaum

SZEMÉLYNÉV: Rosenbaum Móse

SZÓCIKK: R. Móse Arje Léb, halévi, pozsonyi dajan, megh. 1877. Megjelent művei: Moszo Di-Jerusolajim, kommentár a Jerusalmihoz, Onijo Dejono, kommentár a Sulchan Aruch különböző részeihez, Imrósz Hasém homiletikus magyarázatok. Több responsuma jelent meg a Mésiv Devorim c. responsum-gyüjteményében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4163. címszó a lexikon => 752. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14163.htm

CÍMSZÓ: Rosenbaum

SZEMÉLYNÉV: Rosenbaum Móse

SZÓCIKK: R. Móse Arje Léb, halévi, pozsonyi dajan, megh. 1877. Megjelent művei: Moszo Di-Jerusolajim, kommentár a Jerusalmihoz, Onijo Dejono, kommentár a Sulchan Aruch különböző részeihez, Imrósz Hasém homiletikus magyarázatok. Több responsuma jelent meg a Mésiv Devorim c. responsum-gyüjteményében.

14163.ht

CÍMSZÓ Rosenbau

SZEMÉLYNÉV Rosenbau Mós

SZÓCIKK R Mós Arj Léb halévi pozsony dajan megh 1877 Megjelen művei Mosz Di-Jerusolajim kommentá Jerusalmihoz Onij Dejono kommentá Sulcha Aruc különböz részeihez Imrós Hasé homiletiku magyarázatok Töb responsum jelen me Mési Devori c responsum-gyüjteményében

14163.h

CÍMSZ Rosenba

SZEMÉLYNÉ Rosenba Mó

SZÓCIK Mó Ar Lé halév pozson daja meg 187 Megjele műve Mos Di-Jerusolaji komment Jerusalmiho Oni Dejon komment Sulch Aru különbö részeihe Imró Has homiletik magyarázato Tö responsu jele m Més Devor responsum-gyüjteményébe

14163.

CÍMS Rosenb

SZEMÉLYN Rosenb M

SZÓCI M A L halé pozso daj me 18 Megjel műv Mo Di-Jerusolaj kommen Jerusalmih On Dejo kommen Sulc Ar különb részeih Imr Ha homileti magyarázat T respons jel Mé Devo responsum-gyüjteményéb

14163

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen

SZÓC hal pozs da m 1 Megje mű M Di-Jerusola komme Jerusalmi O Dej komme Sul A külön részei Im H homilet magyaráza respon je M Dev responsum-gyüjteményé

1416

CÍ Rose

SZEMÉL Rose

SZÓ ha poz d Megj m Di-Jerusol komm Jerusalm De komm Su külö része I homile magyaráz respo j De responsum-gyüjtemény