14164.htm

CÍMSZÓ: Rosenberger

SZEMÉLYNÉV: Rosenberger Bernát

SZÓCIKK: Rosenberger, 1. Bernát (gyalui), földbirtokos, szül. 1829., megh. 1909 szept. 17. Mint nemzetőr vett részt a szabadságharcban. A fegyverletétel után gazdálkodott és faiparral foglalkozott. Tagja volt Kolozs vármegye törvényhatósági bizottságának. 1888-ban magyar nemességet kapott gyalui előnévvel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4164. címszó a lexikon => 752. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14164.htm

CÍMSZÓ: Rosenberger

SZEMÉLYNÉV: Rosenberger Bernát

SZÓCIKK: Rosenberger, 1. Bernát gyalui , földbirtokos, szül. 1829., megh. 1909 szept. 17. Mint nemzetőr vett részt a szabadságharcban. A fegyverletétel után gazdálkodott és faiparral foglalkozott. Tagja volt Kolozs vármegye törvényhatósági bizottságának. 1888-ban magyar nemességet kapott gyalui előnévvel.

14164.ht

CÍMSZÓ Rosenberge

SZEMÉLYNÉV Rosenberge Berná

SZÓCIKK Rosenberger 1 Berná gyalu földbirtokos szül 1829. megh 190 szept 17 Min nemzető vet rész szabadságharcban fegyverletéte utá gazdálkodot é faiparra foglalkozott Tagj vol Koloz vármegy törvényhatóság bizottságának 1888-ba magya nemessége kapot gyalu előnévvel

14164.h

CÍMSZ Rosenberg

SZEMÉLYNÉ Rosenberg Bern

SZÓCIK Rosenberge Bern gyal földbirtoko szü 1829 meg 19 szep 1 Mi nemzet ve rés szabadságharcba fegyverletét ut gazdálkodo faiparr foglalkozot Tag vo Kolo vármeg törvényhatósá bizottságána 1888-b magy nemesség kapo gyal előnévve

14164.

CÍMS Rosenber

SZEMÉLYN Rosenber Ber

SZÓCI Rosenberg Ber gya földbirtok sz 182 me 1 sze M nemze v ré szabadságharcb fegyverleté u gazdálkod faipar foglalkozo Ta v Kol várme törvényhatós bizottságán 1888- mag nemessé kap gya előnévv

14164

CÍM Rosenbe

SZEMÉLY Rosenbe Be

SZÓC Rosenber Be gy földbirto s 18 m sz nemz r szabadságharc fegyverlet gazdálko faipa foglalkoz T Ko várm törvényható bizottságá 1888 ma nemess ka gy előnév

1416

CÍ Rosenb

SZEMÉL Rosenb B

SZÓ Rosenbe B g földbirt 1 s nem szabadsághar fegyverle gazdálk faip foglalko K vár törvényhat bizottság 188 m nemes k g előné