14165.htm

CÍMSZÓ: Rosenberger

SZEMÉLYNÉV: Rosenberger Ede

SZÓCIKK: R. Ede, rabbi, szül. Balkányban (Szabolcs vm.) 1859 nov. 10., megh. Ókanizsán 1913.1880- 1890-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1889-ben avattak bölcsészdoktorrá Budapesten, 1891. pedig rabbivá. Ugyancsak ez évben választotta meg főrabbijává az ókanizsai hitközség, ahol 22 évig működött.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4165. címszó a lexikon => 752. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14165.htm

CÍMSZÓ: Rosenberger

SZEMÉLYNÉV: Rosenberger Ede

SZÓCIKK: R. Ede, rabbi, szül. Balkányban Szabolcs vm. 1859 nov. 10., megh. Ókanizsán 1913.1880- 1890-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1889-ben avattak bölcsészdoktorrá Budapesten, 1891. pedig rabbivá. Ugyancsak ez évben választotta meg főrabbijává az ókanizsai hitközség, ahol 22 évig működött.

14165.ht

CÍMSZÓ Rosenberge

SZEMÉLYNÉV Rosenberge Ed

SZÓCIKK R Ede rabbi szül Balkányba Szabolc vm 185 nov 10. megh Ókanizsá 1913.1880 1890-i vol budapest rabbiképz növendéke 1889-be avatta bölcsészdoktorr Budapesten 1891 pedi rabbivá Ugyancsa e évbe választott me főrabbijáv a ókanizsa hitközség aho 2 évi működött

14165.h

CÍMSZ Rosenberg

SZEMÉLYNÉ Rosenberg E

SZÓCIK Ed rabb szü Balkányb Szabol v 18 no 10 meg Ókanizs 1913.188 1890- vo budapes rabbikép növendék 1889-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv Ugyancs évb választot m főrabbijá ókanizs hitközsé ah év működöt

14165.

CÍMS Rosenber

SZEMÉLYN Rosenber

SZÓCI E rab sz Balkány Szabo 1 n 1 me Ókaniz 1913.18 1890 v budape rabbiké növendé 1889- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi Ugyanc év választo főrabbij ókaniz hitközs a é működö

14165

CÍM Rosenbe

SZEMÉLY Rosenbe

SZÓC ra s Balkán Szab m Ókani 1913.1 189 budap rabbik növend 1889 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb Ugyan é választ főrabbi ókani hitköz működ

1416

CÍ Rosenb

SZEMÉL Rosenb

SZÓ r Balká Sza Ókan 1913. 18 buda rabbi növen 188 av bölcsészdok Budape rab Ugya válasz főrabb ókan hitkö műkö