14167.htm

CÍMSZÓ: Rosenberger

SZEMÉLYNÉV: Rosenberger József

SZÓCIKK: "R. József, rabbi, szül. Balassagyarmaton 1829., megh. Püspökladányon 1905. ápr., ahol 37 éven át volt rabbi. Tanítványa volt Eisenstadt Meir (1. o.) ungvári rabbinak és szerzője a Jad Jószéf című háromkötetes halachikus műnek (1863 ós köv.). Tíz éven át ágyban fekvő beteg volt és ez idő alatt írta meg nagy munkáját. Fiai közül R. Izsák Debrecenben, R. Menáchem Hadházán volt rabbi. (V. ö. Stein, Magyar Rabbik )."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4167. címszó a lexikon => 752. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14167.htm

CÍMSZÓ: Rosenberger

SZEMÉLYNÉV: Rosenberger József

SZÓCIKK: R. József, rabbi, szül. Balassagyarmaton 1829., megh. Püspökladányon 1905. ápr., ahol 37 éven át volt rabbi. Tanítványa volt Eisenstadt Meir 1. o. ungvári rabbinak és szerzője a Jad Jószéf című háromkötetes halachikus műnek 1863 ós köv. . Tíz éven át ágyban fekvő beteg volt és ez idő alatt írta meg nagy munkáját. Fiai közül R. Izsák Debrecenben, R. Menáchem Hadházán volt rabbi. V. ö. Stein, Magyar Rabbik .

14167.ht

CÍMSZÓ Rosenberge

SZEMÉLYNÉV Rosenberge Józse

SZÓCIKK R József rabbi szül Balassagyarmato 1829. megh Püspökladányo 1905 ápr. aho 3 éve á vol rabbi Tanítvány vol Eisenstad Mei 1 o ungvár rabbina é szerzőj Ja Jószé cím háromkötete halachiku műne 186 ó köv Tí éve á ágyba fekv bete vol é e id alat írt me nag munkáját Fia közü R Izsá Debrecenben R Menáche Hadházá vol rabbi V ö Stein Magya Rabbi

14167.h

CÍMSZ Rosenberg

SZEMÉLYNÉ Rosenberg Józs

SZÓCIK Józse rabb szü Balassagyarmat 1829 meg Püspökladány 190 ápr ah év vo rabb Tanítván vo Eisensta Me ungvá rabbin szerző J Jósz cí háromkötet halachik műn 18 kö T év ágyb fek bet vo i ala ír m na munkájá Fi köz Izs Debrecenbe Menách Hadház vo rabb Stei Magy Rabb

14167.

CÍMS Rosenber

SZEMÉLYN Rosenber Józ

SZÓCI Józs rab sz Balassagyarma 182 me Püspökladán 19 áp a é v rab Tanítvá v Eisenst M ungv rabbi szerz Jós c háromköte halachi mű 1 k é ágy fe be v al í n munkáj F kö Iz Debrecenb Menác Hadhá v rab Ste Mag Rab

14167

CÍM Rosenbe

SZEMÉLY Rosenbe Jó

SZÓC Józ ra s Balassagyarm 18 m Püspökladá 1 á ra Tanítv Eisens ung rabb szer Jó háromköt halach m ág f b a munká k I Debrecen Mená Hadh ra St Ma Ra

1416

CÍ Rosenb

SZEMÉL Rosenb J

SZÓ Jó r Balassagyar 1 Püspöklad r Tanít Eisen un rab sze J háromkö halac á munk Debrece Men Had r S M R