14168.htm

CÍMSZÓ: Rosenberger

SZEMÉLYNÉV: Rosenberger Lipót

SZÓCIKK: R. Lipót, hitközségi titkár és író. Nagyműveltségű férfiú volt, aki a múlt század derekán irodalommal is foglalkozott és igen jelentékeny munkákat írt. Az általa szerkesztett Jahrbuch für die israelit. Gemeinde in Ungarn (1860-61) az akkori hazai zsidóság statisztikájára és adminisztrációjára, hitközségi állapotára vonatkozóan ma igen értékes forrás. Szerkesztője volt még az Arader Zeitungnak s azonkívül irt műve: Das Gesetz vom Jahre 1848 und die Gleichberechtigung der Juden in Ungarn (1861).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4168. címszó a lexikon => 752. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14168.htm

CÍMSZÓ: Rosenberger

SZEMÉLYNÉV: Rosenberger Lipót

SZÓCIKK: R. Lipót, hitközségi titkár és író. Nagyműveltségű férfiú volt, aki a múlt század derekán irodalommal is foglalkozott és igen jelentékeny munkákat írt. Az általa szerkesztett Jahrbuch für die israelit. Gemeinde in Ungarn 1860-61 az akkori hazai zsidóság statisztikájára és adminisztrációjára, hitközségi állapotára vonatkozóan ma igen értékes forrás. Szerkesztője volt még az Arader Zeitungnak s azonkívül irt műve: Das Gesetz vom Jahre 1848 und die Gleichberechtigung der Juden in Ungarn 1861 .

14168.ht

CÍMSZÓ Rosenberge

SZEMÉLYNÉV Rosenberge Lipó

SZÓCIKK R Lipót hitközség titká é író Nagyműveltség férfi volt ak múl száza dereká irodalomma i foglalkozot é ige jelentéken munkáka írt A által szerkesztet Jahrbuc fü di israelit Gemeind i Ungar 1860-6 a akkor haza zsidósá statisztikájár é adminisztrációjára hitközség állapotár vonatkozóa m ige értéke forrás Szerkesztőj vol mé a Arade Zeitungna azonkívü ir műve Da Geset vo Jahr 184 un di Gleichberechtigun de Jude i Ungar 186

14168.h

CÍMSZ Rosenberg

SZEMÉLYNÉ Rosenberg Lip

SZÓCIK Lipó hitközsé titk ír Nagyműveltsé férf vol a mú száz derek irodalomm foglalkozo ig jelentéke munkák ír álta szerkeszte Jahrbu f d israeli Gemein Unga 1860- akko haz zsidós statisztikájá adminisztrációjár hitközsé állapotá vonatkozó ig érték forrá Szerkesztő vo m Arad Zeitungn azonkív i műv D Gese v Jah 18 u d Gleichberechtigu d Jud Unga 18

14168.

CÍMS Rosenber

SZEMÉLYN Rosenber Li

SZÓCI Lip hitközs tit í Nagyművelts fér vo m szá dere irodalom foglalkoz i jelenték munká í ált szerkeszt Jahrb israel Gemei Ung 1860 akk ha zsidó statisztikáj adminisztrációjá hitközs állapot vonatkoz i érté forr Szerkeszt v Ara Zeitung azonkí mű Ges Ja 1 Gleichberechtig Ju Ung 1

14168

CÍM Rosenbe

SZEMÉLY Rosenbe L

SZÓC Li hitköz ti Nagyművelt fé v sz der irodalo foglalko jelenté munk ál szerkesz Jahr israe Geme Un 186 ak h zsid statisztiká adminisztrációj hitköz állapo vonatko ért for Szerkesz Ar Zeitun azonk m Ge J Gleichberechti J Un

1416

CÍ Rosenb

SZEMÉL Rosenb

SZÓ L hitkö t Nagyművel f s de irodal foglalk jelent mun á szerkes Jah isra Gem U 18 a zsi statisztik adminisztráció hitkö állap vonatk ér fo Szerkes A Zeitu azon G Gleichberecht U