14170.htm

CÍMSZÓ: Rosenblatt

SZEMÉLYNÉV: Rosenblatt Samuel

SZÓCIKK: Rosenblatt Sámuel, amerikai rabbi és egyetemi tanár, a híres R. kantor fia, szül. Pozsonyban 1902. Tanulmányait Hamburgban, New-Yorkban és Jeruzsálemben végezte, ahol Kook főrabbitól nyerte el a rabbiképeeítést. 1921-ben kinevezték a new-yorki egyetemre a keleti nyelvek tanárának. Számos tudományos szakmunkája jelent meg. A trentoni Adath Israel hitközség rabbija.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4170. címszó a lexikon => 752. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14170.htm

CÍMSZÓ: Rosenblatt

SZEMÉLYNÉV: Rosenblatt Samuel

SZÓCIKK: Rosenblatt Sámuel, amerikai rabbi és egyetemi tanár, a híres R. kantor fia, szül. Pozsonyban 1902. Tanulmányait Hamburgban, New-Yorkban és Jeruzsálemben végezte, ahol Kook főrabbitól nyerte el a rabbiképeeítést. 1921-ben kinevezték a new-yorki egyetemre a keleti nyelvek tanárának. Számos tudományos szakmunkája jelent meg. A trentoni Adath Israel hitközség rabbija.

14170.ht

CÍMSZÓ Rosenblat

SZEMÉLYNÉV Rosenblat Samue

SZÓCIKK Rosenblat Sámuel amerika rabb é egyetem tanár híre R kanto fia szül Pozsonyba 1902 Tanulmányai Hamburgban New-Yorkba é Jeruzsálembe végezte aho Koo főrabbitó nyert e rabbiképeeítést 1921-be kinevezté new-york egyetemr kelet nyelve tanárának Számo tudományo szakmunkáj jelen meg trenton Adat Israe hitközsé rabbija

14170.h

CÍMSZ Rosenbla

SZEMÉLYNÉ Rosenbla Samu

SZÓCIK Rosenbla Sámue amerik rab egyete taná hír kant fi szü Pozsonyb 190 Tanulmánya Hamburgba New-Yorkb Jeruzsálemb végezt ah Ko főrabbit nyer rabbiképeeítés 1921-b kinevezt new-yor egyetem kele nyelv tanárána Szám tudomány szakmunká jele me trento Ada Isra hitközs rabbij

14170.

CÍMS Rosenbl

SZEMÉLYN Rosenbl Sam

SZÓCI Rosenbl Sámu ameri ra egyet tan hí kan f sz Pozsony 19 Tanulmány Hamburgb New-York Jeruzsálem végez a K főrabbi nye rabbiképeeíté 1921- kinevez new-yo egyete kel nyel tanárán Szá tudomán szakmunk jel m trent Ad Isr hitköz rabbi

14170

CÍM Rosenb

SZEMÉLY Rosenb Sa

SZÓC Rosenb Sám amer r egye ta h ka s Pozson 1 Tanulmán Hamburg New-Yor Jeruzsále vége főrabb ny rabbiképeeít 1921 kineve new-y egyet ke nye tanárá Sz tudomá szakmun je tren A Is hitkö rabb

1417

CÍ Rosen

SZEMÉL Rosen S

SZÓ Rosen Sá ame egy t k Pozso Tanulmá Hambur New-Yo Jeruzsál vég főrab n rabbiképeeí 192 kinev new- egye k ny tanár S tudom szakmu j tre I hitk rab