14171.htm

CÍMSZÓ: Rosenblüh

SZEMÉLYNÉV: Rosenblüh Jenő

SZÓCIKK: Rosenblüh Jenő, rabbi, szül. Csépén, Ugocsa vm. 1865 ápr. 30., megh. 1914.1887-97-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1898-ban avatták rabbivá. Azután szászvárosi rabbi lett, ahol 16 évig működött.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4171. címszó a lexikon => 752. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14171.htm

CÍMSZÓ: Rosenblüh

SZEMÉLYNÉV: Rosenblüh Jenő

SZÓCIKK: Rosenblüh Jenő, rabbi, szül. Csépén, Ugocsa vm. 1865 ápr. 30., megh. 1914.1887-97-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1898-ban avatták rabbivá. Azután szászvárosi rabbi lett, ahol 16 évig működött.

14171.ht

CÍMSZÓ Rosenblü

SZEMÉLYNÉV Rosenblü Jen

SZÓCIKK Rosenblü Jenő rabbi szül Csépén Ugocs vm 186 ápr 30. megh 1914.1887-97-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1898-ba avattá rabbivá Azutá szászváros rabb lett aho 1 évi működött

14171.h

CÍMSZ Rosenbl

SZEMÉLYNÉ Rosenbl Je

SZÓCIK Rosenbl Jen rabb szü Csépé Ugoc v 18 áp 30 meg 1914.1887-97- vo budapes Rabbikép növendék 1898-b avatt rabbiv Azut szászváro rab let ah év működöt

14171.

CÍMS Rosenb

SZEMÉLYN Rosenb J

SZÓCI Rosenb Je rab sz Csép Ugo 1 á 3 me 1914.1887-97 v budape Rabbiké növendé 1898- avat rabbi Azu szászvár ra le a é működö

14171

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen

SZÓC Rosen J ra s Csé Ug m 1914.1887-9 budap Rabbik növend 1898 ava rabb Az szászvá r l működ

1417

CÍ Rose

SZEMÉL Rose

SZÓ Rose r Cs U 1914.1887- buda Rabbi növen 189 av rab A szászv műkö