14174.htm

CÍMSZÓ: Rosenfeld

SZEMÉLYNÉV: Rosenfeld Jakab

SZÓCIKK: B. Jakab, filantróp, férflkora delén 1871 aug. 29. vasúti szerencsétlenség áldozata lett. A katasztrófa színhelyén haldokolva végrendel tet készített, amelyben 20,000 frt.-ot adományozott a soproni kongr. templom építésére és a szűkölködő tanítók részére. Emlékét a zsinagóga bejáratánál márvány tábla örökítette meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4174. címszó a lexikon => 753. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14174.htm

CÍMSZÓ: Rosenfeld

SZEMÉLYNÉV: Rosenfeld Jakab

SZÓCIKK: B. Jakab, filantróp, férflkora delén 1871 aug. 29. vasúti szerencsétlenség áldozata lett. A katasztrófa színhelyén haldokolva végrendel tet készített, amelyben 20,000 frt.-ot adományozott a soproni kongr. templom építésére és a szűkölködő tanítók részére. Emlékét a zsinagóga bejáratánál márvány tábla örökítette meg.

14174.ht

CÍMSZÓ Rosenfel

SZEMÉLYNÉV Rosenfel Jaka

SZÓCIKK B Jakab filantróp férflkor delé 187 aug 29 vasút szerencsétlensé áldozat lett katasztróf színhelyé haldokolv végrende te készített amelybe 20,00 frt.-o adományozot sopron kongr templo építésér é szűkölköd tanító részére Emléké zsinagóg bejáratáná márván tábl örökített meg

14174.h

CÍMSZ Rosenfe

SZEMÉLYNÉ Rosenfe Jak

SZÓCIK Jaka filantró férflko del 18 au 2 vasú szerencsétlens áldoza let katasztró színhely haldokol végrend t készítet amelyb 20,0 frt.- adományozo sopro kong templ építésé szűkölkö tanít részér Emlék zsinagó bejáratán márvá táb örökítet me

14174.

CÍMS Rosenf

SZEMÉLYN Rosenf Ja

SZÓCI Jak filantr férflk de 1 a vas szerencsétlen áldoz le katasztr színhel haldoko végren készíte amely 20, frt. adományoz sopr kon temp építés szűkölk taní részé Emlé zsinag bejáratá márv tá örökíte m

14174

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen J

SZÓC Ja filant férfl d va szerencsétle áldo l kataszt színhe haldok végre készít amel 20 frt adományo sop ko tem építé szűköl tan rész Eml zsina bejárat már t örökít

1417

CÍ Rose

SZEMÉL Rose

SZÓ J filan férf v szerencsétl áld katasz szính haldo végr készí ame 2 fr adomány so k te épít szűkö ta rés Em zsin bejára má örökí