14175.htm

CÍMSZÓ: Rosenfeld

SZEMÉLYNÉV: Rosenfeld József

SZÓCIKK: R. József, nagyváradi rabbi a XIX. sz. első felében, szül. Nagymartonban, megh. Nagyváradon 1842. Kortársa volt Szófer Mózesnek, akivel tudományos levelezésben állott. Ajánlást írt a Bész Jicchok c. munkához. Nagyváradon 1810. működött.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4175. címszó a lexikon => 753. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14175.htm

CÍMSZÓ: Rosenfeld

SZEMÉLYNÉV: Rosenfeld József

SZÓCIKK: R. József, nagyváradi rabbi a XIX. sz. első felében, szül. Nagymartonban, megh. Nagyváradon 1842. Kortársa volt Szófer Mózesnek, akivel tudományos levelezésben állott. Ajánlást írt a Bész Jicchok c. munkához. Nagyváradon 1810. működött.

14175.ht

CÍMSZÓ Rosenfel

SZEMÉLYNÉV Rosenfel Józse

SZÓCIKK R József nagyvárad rabb XIX sz els felében szül Nagymartonban megh Nagyvárado 1842 Kortárs vol Szófe Mózesnek akive tudományo levelezésbe állott Ajánlás ír Bés Jiccho c munkához Nagyvárado 1810 működött

14175.h

CÍMSZ Rosenfe

SZEMÉLYNÉ Rosenfe Józs

SZÓCIK Józse nagyvára rab XI s el felébe szü Nagymartonba meg Nagyvárad 184 Kortár vo Szóf Mózesne akiv tudomány levelezésb állot Ajánlá í Bé Jicch munkáho Nagyvárad 181 működöt

14175.

CÍMS Rosenf

SZEMÉLYN Rosenf Józ

SZÓCI Józs nagyvár ra X e feléb sz Nagymartonb me Nagyvára 18 Kortá v Szó Mózesn aki tudomán levelezés állo Ajánl B Jicc munkáh Nagyvára 18 működö

14175

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen Jó

SZÓC Józ nagyvá r felé s Nagymarton m Nagyvár 1 Kort Sz Mózes ak tudomá levelezé áll Aján Jic munká Nagyvár 1 működ

1417

CÍ Rose

SZEMÉL Rose J

SZÓ Jó nagyv fel Nagymarto Nagyvá Kor S Móze a tudom levelez ál Ajá Ji munk Nagyvá műkö