14177.htm

CÍMSZÓ: Rosenstein

SZEMÉLYNÉV: Rosenstein Mór

SZÓCIKK: Rosenstein Mór, rabbi, szül. Nagymegyesen (Komárom vm.) 1856 aug. 8., megh., Nagy-kikindán 1922 aug. 10. 1877-1885-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1884-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1886. pedig rabbivá. Előbb tapolcai, majd 1889 óta nagykikindai főrabbi. Munkája : Maimuni és az iszlám (Budapest 1884). Cikkei az Ungarische Wochenschriftben, az Oesterreichische Wochenschriftben és a Weltben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4177. címszó a lexikon => 753. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14177.htm

CÍMSZÓ: Rosenstein

SZEMÉLYNÉV: Rosenstein Mór

SZÓCIKK: Rosenstein Mór, rabbi, szül. Nagymegyesen Komárom vm. 1856 aug. 8., megh., Nagy-kikindán 1922 aug. 10. 1877-1885-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1884-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1886. pedig rabbivá. Előbb tapolcai, majd 1889 óta nagykikindai főrabbi. Munkája : Maimuni és az iszlám Budapest 1884 . Cikkei az Ungarische Wochenschriftben, az Oesterreichische Wochenschriftben és a Weltben jelentek meg.

14177.ht

CÍMSZÓ Rosenstei

SZEMÉLYNÉV Rosenstei Mó

SZÓCIKK Rosenstei Mór rabbi szül Nagymegyese Komáro vm 185 aug 8. megh. Nagy-kikindá 192 aug 10 1877-1885-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1884-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1886 pedi rabbivá Előb tapolcai maj 188 ót nagykikinda főrabbi Munkáj Maimun é a iszlá Budapes 188 Cikke a Ungarisch Wochenschriftben a Oesterreichisch Wochenschriftbe é Weltbe jelente meg

14177.h

CÍMSZ Rosenste

SZEMÉLYNÉ Rosenste M

SZÓCIK Rosenste Mó rabb szü Nagymegyes Komár v 18 au 8 megh Nagy-kikind 19 au 1 1877-1885- vo budapes Rabbikép növendék 1884-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 188 ped rabbiv Elő tapolca ma 18 ó nagykikind főrabb Munká Maimu iszl Budape 18 Cikk Ungarisc Wochenschriftbe Oesterreichisc Wochenschriftb Weltb jelent me

14177.

CÍMS Rosenst

SZEMÉLYN Rosenst

SZÓCI Rosenst M rab sz Nagymegye Komá 1 a meg Nagy-kikin 1 a 1877-1885 v budape Rabbiké növendé 1884- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi El tapolc m 1 nagykikin főrab Munk Maim isz Budap 1 Cik Ungaris Wochenschriftb Oesterreichis Wochenschrift Welt jelen m

14177

CÍM Rosens

SZEMÉLY Rosens

SZÓC Rosens ra s Nagymegy Kom me Nagy-kiki 1877-188 budap Rabbik növend 1884 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb E tapol nagykiki főra Mun Mai is Buda Ci Ungari Wochenschrift Oesterreichi Wochenschrif Wel jele

1417

CÍ Rosen

SZEMÉL Rosen

SZÓ Rosen r Nagymeg Ko m Nagy-kik 1877-18 buda Rabbi növen 188 av bölcsészdok Budape rab tapo nagykik főr Mu Ma i Bud C Ungar Wochenschrif Oesterreich Wochenschri We jel