14180.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Ferdinant

SZÓCIKK: "R. Ferdinánd, német rabbi, szül. Kenésén 1839 nov. 10. megh. Breslauban. Jesivákon, majd Bécsben gimnáziumban, azután a lipcsei és berlini egyetemeken tanult. Berlinben nyerte el doktori és rabbiképesítését 1866., azután rabbi lett előbb Beuthenben, majd 1887 óta Breslauban. Főbb művei: Das erste Makkabaerbuch (1867); Die Erlasse Caesars und die Senatusconsulte in Josephtus (1879); Über apokryphische Bücher aus der Zeit und Schule B. Akibas (l885)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4180. címszó a lexikon => 753. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14180.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Ferdinant

SZÓCIKK: R. Ferdinánd, német rabbi, szül. Kenésén 1839 nov. 10. megh. Breslauban. Jesivákon, majd Bécsben gimnáziumban, azután a lipcsei és berlini egyetemeken tanult. Berlinben nyerte el doktori és rabbiképesítését 1866., azután rabbi lett előbb Beuthenben, majd 1887 óta Breslauban. Főbb művei: Das erste Makkabaerbuch 1867 ; Die Erlasse Caesars und die Senatusconsulte in Josephtus 1879 ; Über apokryphische Bücher aus der Zeit und Schule B. Akibas l885 .

14180.ht

CÍMSZÓ Rosentha

SZEMÉLYNÉV Rosentha Ferdinan

SZÓCIKK R Ferdinánd néme rabbi szül Kenésé 183 nov 10 megh Breslauban Jesivákon maj Bécsbe gimnáziumban azutá lipcse é berlin egyetemeke tanult Berlinbe nyert e doktor é rabbiképesítésé 1866. azutá rabb let előb Beuthenben maj 188 ót Breslauban Főb művei Da erst Makkabaerbuc 186 Di Erlass Caesar un di Senatusconsult i Josephtu 187 Übe apokryphisch Büche au de Zei un Schul B Akiba l88

14180.h

CÍMSZ Rosenth

SZEMÉLYNÉ Rosenth Ferdina

SZÓCIK Ferdinán ném rabb szü Kenés 18 no 1 meg Breslauba Jesiváko ma Bécsb gimnáziumba azut lipcs berli egyetemek tanul Berlinb nyer dokto rabbiképesítés 1866 azut rab le elő Beuthenbe ma 18 ó Breslauba Fő műve D ers Makkabaerbu 18 D Erlas Caesa u d Senatusconsul Josepht 18 Üb apokryphisc Büch a d Ze u Schu Akib l8

14180.

CÍMS Rosent

SZEMÉLYN Rosent Ferdin

SZÓCI Ferdiná né rab sz Kené 1 n me Breslaub Jesivák m Bécs gimnáziumb azu lipc berl egyeteme tanu Berlin nye dokt rabbiképesíté 186 azu ra l el Beuthenb m 1 Breslaub F műv er Makkabaerb 1 Erla Caes Senatusconsu Joseph 1 Ü apokryphis Büc Z Sch Aki l

14180

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen Ferdi

SZÓC Ferdin n ra s Ken m Breslau Jesivá Béc gimnázium az lip ber egyetem tan Berli ny dok rabbiképesít 18 az r e Beuthen Breslau mű e Makkabaer Erl Cae Senatuscons Josep apokryphi Bü Sc Ak

1418

CÍ Rose

SZEMÉL Rose Ferd

SZÓ Ferdi r Ke Bresla Jesiv Bé gimnáziu a li be egyete ta Berl n do rabbiképesí 1 a Beuthe Bresla m Makkabae Er Ca Senatuscon Jose apokryph B S A