14182.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Moritz

SZÓCIKK: "R. Moritz, bécsi orvostanár, szül. Nagyváradon 1833., megh. Bécsben 1889 dec. 30. A bécsi egyetemen tanult s már 1863. egyetemi magántanár, 1875. pedig a neurológiából nyilvános rendkívüli tanár lett. Több mint hetven szaktanulmánya mellett önállóan megjelent főbb müvei: Über Stottern (1861); Über Hirntumoren (2. kiad. 1870): Über Scheintod (1872); Handbuch der Elektrotherapie (1873); Klinik der Nervenkrankheiten (1875, francia, angol, olasz és orosz nyelven is); Cervicale Paraplegie (1876); Rindenzentren des Menschenhirns (1878); Myelitis und Tabes nach Lues (1881) Diagnose und Therapieder Magenkrankheiten (1882)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4182. címszó a lexikon => 753. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14182.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Moritz

SZÓCIKK: R. Moritz, bécsi orvostanár, szül. Nagyváradon 1833., megh. Bécsben 1889 dec. 30. A bécsi egyetemen tanult s már 1863. egyetemi magántanár, 1875. pedig a neurológiából nyilvános rendkívüli tanár lett. Több mint hetven szaktanulmánya mellett önállóan megjelent főbb müvei: Über Stottern 1861 ; Über Hirntumoren 2. kiad. 1870 : Über Scheintod 1872 ; Handbuch der Elektrotherapie 1873 ; Klinik der Nervenkrankheiten 1875, francia, angol, olasz és orosz nyelven is ; Cervicale Paraplegie 1876 ; Rindenzentren des Menschenhirns 1878 ; Myelitis und Tabes nach Lues 1881 Diagnose und Therapieder Magenkrankheiten 1882 .

14182.ht

CÍMSZÓ Rosentha

SZEMÉLYNÉV Rosentha Morit

SZÓCIKK R Moritz bécs orvostanár szül Nagyvárado 1833. megh Bécsbe 188 dec 30 bécs egyeteme tanul má 1863 egyetem magántanár 1875 pedi neurológiábó nyilváno rendkívül taná lett Töb min hetve szaktanulmány mellet önállóa megjelen főb müvei Übe Stotter 186 Übe Hirntumore 2 kiad 187 Übe Scheinto 187 Handbuc de Elektrotherapi 187 Klini de Nervenkrankheite 1875 francia angol olas é oros nyelve i Cervical Paraplegi 187 Rindenzentre de Menschenhirn 187 Myeliti un Tabe nac Lue 188 Diagnos un Therapiede Magenkrankheite 188

14182.h

CÍMSZ Rosenth

SZEMÉLYNÉ Rosenth Mori

SZÓCIK Morit béc orvostaná szü Nagyvárad 1833 meg Bécsb 18 de 3 béc egyetem tanu m 186 egyete magántaná 187 ped neurológiáb nyilván rendkívü tan let Tö mi hetv szaktanulmán melle önálló megjele fő müve Üb Stotte 18 Üb Hirntumor kia 18 Üb Scheint 18 Handbu d Elektrotherap 18 Klin d Nervenkrankheit 187 franci ango ola oro nyelv Cervica Parapleg 18 Rindenzentr d Menschenhir 18 Myelit u Tab na Lu 18 Diagno u Therapied Magenkrankheit 18

14182.

CÍMS Rosent

SZEMÉLYN Rosent Mor

SZÓCI Mori bé orvostan sz Nagyvára 183 me Bécs 1 d bé egyete tan 18 egyet magántan 18 pe neurológiá nyilvá rendkív ta le T m het szaktanulmá mell önáll megjel f müv Ü Stott 1 Ü Hirntumo ki 1 Ü Schein 1 Handb Elektrothera 1 Kli Nervenkrankhei 18 franc ang ol or nyel Cervic Paraple 1 Rindenzent Menschenhi 1 Myeli Ta n L 1 Diagn Therapie Magenkrankhei 1

14182

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen Mo

SZÓC Mor b orvosta s Nagyvár 18 m Béc b egyet ta 1 egye magánta 1 p neurológi nyilv rendkí t l he szaktanulm mel önál megje mü Stot Hirntum k Schei Hand Elektrother Kl Nervenkrankhe 1 fran an o o nye Cervi Parapl Rindenzen Menschenh Myel T Diag Therapi Magenkrankhe

1418

CÍ Rose

SZEMÉL Rose M

SZÓ Mo orvost Nagyvá 1 Bé egye t egy magánt neurológ nyil rendk h szaktanul me öná megj m Sto Hirntu Sche Han Elektrothe K Nervenkrankh fra a ny Cerv Parap Rindenze Menschen Mye Dia Therap Magenkrankh