14183.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Naftali

SZÓCIKK: R. Naftali, magántudós és filantróp, szül. Győrben 1727., megh. Móron 1898. Fitalkorában Frankél Dávid berlini rabbi jesivájában tanult, ahol barátságot kötött Mendelssohn Mózessel. Innen Prágába került. Később Móron telepedett le, ahol jesivát is vezetett. Baneth Mordechaj (1. o.) nikolsburgi rabbi is a tanítványai közé tartozott. Országszerte ismerték nagy jótékonyságáról és összeköttetései révén gyakran közbenjárt a felsőbb hatóságoknál a magyarországi zsidóság érdekében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4183. címszó a lexikon => 753. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14183.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Naftali

SZÓCIKK: R. Naftali, magántudós és filantróp, szül. Győrben 1727., megh. Móron 1898. Fitalkorában Frankél Dávid berlini rabbi jesivájában tanult, ahol barátságot kötött Mendelssohn Mózessel. Innen Prágába került. Később Móron telepedett le, ahol jesivát is vezetett. Baneth Mordechaj 1. o. nikolsburgi rabbi is a tanítványai közé tartozott. Országszerte ismerték nagy jótékonyságáról és összeköttetései révén gyakran közbenjárt a felsőbb hatóságoknál a magyarországi zsidóság érdekében.

14183.ht

CÍMSZÓ Rosentha

SZEMÉLYNÉV Rosentha Naftal

SZÓCIKK R Naftali magántudó é filantróp szül Győrbe 1727. megh Móro 1898 Fitalkorába Franké Dávi berlin rabb jesivájába tanult aho barátságo kötöt Mendelssoh Mózessel Inne Prágáb került Későb Móro telepedet le aho jesivá i vezetett Banet Mordecha 1 o nikolsburg rabb i tanítványa köz tartozott Országszert ismerté nag jótékonyságáró é összeköttetése révé gyakra közbenjár felsőb hatóságokná magyarország zsidósá érdekében

14183.h

CÍMSZ Rosenth

SZEMÉLYNÉ Rosenth Nafta

SZÓCIK Naftal magántud filantró szü Győrb 1727 meg Mór 189 Fitalkoráb Frank Dáv berli rab jesivájáb tanul ah barátság kötö Mendelsso Mózesse Inn Prágá kerül Késő Mór telepede l ah jesiv vezetet Bane Mordech nikolsbur rab tanítvány kö tartozot Országszer ismert na jótékonyságár összeköttetés rév gyakr közbenjá felső hatóságokn magyarorszá zsidós érdekébe

14183.

CÍMS Rosent

SZEMÉLYN Rosent Naft

SZÓCI Nafta magántu filantr sz Győr 172 me Mó 18 Fitalkorá Fran Dá berl ra jesivájá tanu a barátsá köt Mendelss Mózess In Prág kerü Kés Mó teleped a jesi vezete Ban Mordec nikolsbu ra tanítván k tartozo Országsze ismer n jótékonyságá összekötteté ré gyak közbenj fels hatóságok magyarorsz zsidó érdekéb

14183

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen Naf

SZÓC Naft magánt filant s Győ 17 m M 1 Fitalkor Fra D ber r jesiváj tan baráts kö Mendels Mózes I Prá ker Ké M telepe jes vezet Ba Morde nikolsb r tanítvá tartoz Országsz isme jótékonyság összeköttet r gya közben fel hatóságo magyarors zsid érdeké

1418

CÍ Rose

SZEMÉL Rose Na

SZÓ Naf magán filan Gy 1 Fitalko Fr be jesivá ta barát k Mendel Móze Pr ke K telep je veze B Mord nikols tanítv tarto Országs ism jótékonysá összekötte gy közbe fe hatóság magyaror zsi érdek